....

Chyba na stránce: Bratr Miloš Blažek - Merkur jmenován rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého. Gratulujeme! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3481-bratr-milos-blazek-merkur-jmenovan-rytirem-radu-sv-rehore-velikeho-gratulujeme?autologin=1"

Bratr Miloš Blažek - Merkur jmenován rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého. Gratulujeme!

Bratr Miloš Blažek - Merkur jmenován rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého. Gratulujeme!

MERKUR RYTÍŘEM! Ve čtvrtek 28. září, přesně 79 let po složení svého skautského slibu ve Staré Boleslavi, byl bratr Miloš Blažek - Merkur jmenován rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého. Řád mu udělil papež František, prostřednictvím kardinála Dominika Duky, (opět) ve Staré Boleslavi.

Miloš Blažek - Merkur se narodil v roce 1926 v Praze. V roce 1937 se stal členem skautské organizace ministrantů Legio Angelica, skautský slib složil ve Staré Boleslavi 28. září 1938. Během nacistické okupace pokračoval v ilegální skautské činnosti, v době Pražského povstání se zapojil do charitativní pomoci.

Po válce se stal vedoucím oddílu 318. (založený už 16. 5. 1945) v rámci 58. skautského střediska Mawadani. Obětavý organizátor se mimo jiné podílel na založení Ekumenické lesní školy. Činnost oddílu 318. byla ukončena s nástupem komunismu v únoru 1948, jeho členové se odmítli připojit k pionýrským oddílům Junáka. Jistou dobu byl Miloš Blažek ještě činný v ministrantské družině Legio Angelica, která však byla rovněž brzy zrušena. Miloš Blažek maturoval na gymnáziu v roce 1946 a poté byl přijat na Filozofickou fakultu UK, obor dějepis-zeměpis. Na rozdíl od mnoha svých skautských kolegů nebyl z univerzity vyloučen a vysokoškolské studium se mu podařilo úspěšně dokončit.

Od roku 1950 až do konce roku 1958 vyučoval na osmileté střední škole. Vedl vlastivědný kroužek, v němž navazoval na skautskou činnost – pořádal mnoho výletů a táborů. Za šíření skautingu byl 4. 1. 1959 zatčen. Po dvou měsících ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni byl odsouzen k 4,5 roku vězení za podvracení republiky. V květnu 1960 byl na základě amnestie prezidenta republiky propuštěn.

V roce 2003 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání – Řád stříbrného vlka. Aktivním skautem je dodnes.

Bratře Merkure, srdečně Ti všichni gratulujeme a děkujeme za Tvou skautskou i občanskou službu!

Merkurův životní příběh najdete zde: Skautské století - Merkur.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1013x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu