....

Chyba na stránce: Zářijové zasedání Náčelnictva je za námi - o čem se rozhodovalo a jak? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3482-zarijove-zasedani-nacelnictva-je-za-nami-o-cem-nj-rozhodovalo-a-jak?autologin=1"

Zářijové zasedání Náčelnictva je za námi - o čem se rozhodovalo a jak?

Zářijové zasedání Náčelnictva je za námi - o čem se rozhodovalo a jak?

O víkendu 22. - 24. 9. proběhlo v Praze 95. zasedání Náčelnictva. Program jednání byl velmi intenzivní, což dokladuje i skutečnost, že se - oproti původnímu plánu - NJ sejde znovu již v říjnu, a nikoli až v prosinci. Nejdůležitějšími body jednání bylo projednání materiálu k logu organizace, schvalování změn rozpočtu Junáka - českého skauta 2017, parametry rozpočtu 2018 či posílení podpory získávání nemovitostí (nejen prostřednictvím FNJ).

Páteční večer Náčelnictvo věnovalo projednání Zprávy Náčelnictva, dále v 1. čtení schválilo novelu statutu ZvOJ Základny VAVÉHA a projednalo (a zatím neschválilo) zadání strategického tématu Zakládání nových oddílů.

Na programu sobotního dopoledne byly body týkající se hospodaření - NJ projednalo a schválilo změnu rozpočtu 2017 (v souvislosti se skutečností, že se podařilo dosáhnout navýšení dotací MŠMT o téměř 3 mil Kč) a parametry rozpočtu 2018. Schválilo též navýšení podpory OJ při získávání nemovitostí - a to jak prostřednictvím Fondu nemovitostí, tak formou nákupu pozemků vhodných na táboření prostřednictvím ústředí.

NJ dále projednalo materiál Teze změny starosty a shodlo se na tom, že cílem Náčelnictva v tomto období bude schválení systému pravidelné změny starosty (tj. funkční období, mechanismus výběru starosty, legislativní ukotvení).

Sobotní večer patřil materiálu Přístup k logu v reakci na usnesení VSJ a Náčelnictvo schválilo variantu loga jak se slovní značkou „skaut“, tak slovní značkou „junák“, tak i bez slovní značky s tím, že variantu se slovní značkou „skaut“ označilo za doporučenou. Náčelnictvo že pověřilo Výkonnou radu tomu odpovídající aktualizací Skautského grafického manuálu, která proběhne do konce roku 2017.

V neděli pak Náčelnictvo projednalo materiál Teze krojového šátku, kdy navázalo na diskuzi k tématu na červnovém zasedání a schválilo dosavadní a další chystaný postup přípravy zavádění způsob zavedení nového systému šátků (každá věková kategorie v něm má svůj šátek, který je barevně povázaný s předchozí kategorií). Navrhovaný systém bude v závěru roku otevřen pro širokou debatu v hnutí a následně Náčelnictvo bude rozhodovat o patřičné změně příslušné části Krojového řádu (resp. přílohy). 

Náčelncitvo dále projednalo Zprávu Výkonné rady a na návrh starosty schválilo jmenování sestry Denisy Sochorcové do funkce zpravodajky pro program, v níž od 1. 10. nahradila bratra Ondřeje Kupku - Dicka.

Závěr jednání patřil otevření tématu Apolitičnosti / Občanské angažovanosti a to v souvislosti s přibývajícími událostmi, které členové a členky Junáka mohou vnímat velice různě. Členové a členky Náčelnictva na základě vyhodnocování různých více či méně kontroverzních situací, jejichž vnímání v kontextu s apolitičností Junáka - českého skauta může být velmi rozdílné, diskutovali o tématu s tím, že se jím opětovně budou zabývat na některém z dalších jednání.

Lenka Šablová, asistentka NJ

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1005x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu