....

Chyba na stránce: Časopis Skautský svět: Do nového ročníku v novém kabátu a s novými rubrikami - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3491-casopis-skautsky-svet-do-noveho-rocniku-v-novem-kabatu-a-s-novymi-rubrikami?autologin=1"

Časopis Skautský svět: Do nového ročníku v novém kabátu a s novými rubrikami

Časopis Skautský svět: Do nového ročníku v novém kabátu a s novými rubrikami

Se začátkem školního roku je tu i nový ročník skautských časopisů. Ten pro dospělé skauty přichází ve změněné grafické podobě s několika novými rubrikami. Neváhejte, vyzkoušejte!

Přes léto jsme přichystali novou grafiku Skautského světa. Další novinkou je i osm stránek navíc a větší prostor pro články z činnosti Kmene dospělých (ty se budeme snažit zařazovat do pravidelných rubrik i jiných částí časopisu poté, co přestala vycházet příloha Kmene dospělých MagOS). Věříme, že se bude dařit dělat časopis tak, aby byl zajímavý pro mladší i starší dospělé skauty. Rádi bychom tím přispěli k tomu, aby o sobě mladší i starší více věděli a fungovali spíše jako jedna skupina než několik oddělených.


Co tedy najdete v říjnovém čísle Skautského světa:

  • BÍLÁ MÍSTA NA SKAUTSKÝCH MAPÁCH - tematický článek se zaměřuje na aktuální téma ze Strategie Junáka do roku 2022. Máme skauting šířit i do míst, kde zatím nebyl? Kolik oddílů a středisek vzniklo v posledních letech a s čím se některé z nich při zakládání potýkaly? Debata o tomto tématu je stále na začátku, přesto je už teď velmi zajímavá a důležitá.

  • ROZHOVOR S D. PROKOPEM - v předvolebním čase jsme se sociologem Danielem Prokopem mluvili o tom, koho letos budou volit mladí, proč se tolik nezajímají o problémy kolem sebe a jak to můžeme refl ektovat ve skautingu.

  • JE NOVÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM OPRAVDU NOVÝ? - jedna z nových rubrik vychází ze série diskuzí k aktuálním tématům Junáka s názvem Skauting na rozcestí. Ty budou jednou za dva měsíce probíhat ve Skautském institutu. První z nich hledala odpovědi na otázky: Sledujeme a reflektujeme v našem výchovném programu současné trendy ve vzdělávání? Chceme je spoluurčovat?

  • 70 LET BORŮVKOVÉ BRIGÁDY: v další nové rubrice s názvem Historie k dnešku se budeme dívat na méně známé události z historie českého skautingu a na to, co nám mohou říkat dnes. Začínáme s šumavskými borůvkovými brigádami, které se konaly přesně před sedmdesáti lety.


Skautský svět je časopis pro skauty a skautky nad 24 let, tedy především pro činovníky a oldskauty. Měl by přinášet inspiraci a náměty na činnost i růst. Umožnit dospělým skautům se sledovat dění ve skautingu, zapojovat se do něj a být mu nápomocni.

Chcete si Skautský svět přiobjednat?

Jedno číslo Skautského světa stojí 25 Kč. Přiobjednání není složité.

Pokud jste členy Junáka, stačí Skautský svět přiřadit k patřičnému jménu ve skautISu. Aby tato přiobjednávka byla platná, musí ji autorizovat odpovědný činovník vašeho střediska.

Pokud členy Junáka nejste, využijte k objednání webovou stránku send.cz

Za redakci
Zeman Václav (Šík)
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 606x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu