....

Chyba na stránce: Připravujete vyúčtování dotací MŠMT? Připomeňte si, co je a není investice. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3494-pripravujete-vyuctovani-dotaci-msmt-pripomente-si-co-je-a-neni-investice?autologin=1"

Připravujete vyúčtování dotací MŠMT? Připomeňte si, co je a není investice.

Připravujete vyúčtování dotací MŠMT? Připomeňte si, co je a není investice.

S blížícím se každoročním vyúčtováním dotačních prostředků se nabízí malé připomenutí, co je považováno za “investici“ (majetek).  Při sestavování vyúčtování provozních dotačních prostředků je třeba položky projít a ujistit se, že to nejsou investice – tj.  nesplňují následující kritéria. Pokud by tomu tak bylo, není možné je do vyúčtování provozních dotačních prostředků zahrnout.

Pokud byste ve vašem případě váhali, neváhejte se co nejdříve ozvat mailem na kancelar@skaut.cz, nebo na telefonní číslo +420 776 720 220.
U všech položek ve vyúčtování si zkontrolujte, že pokud je budete používat déle než rok, tak nestojí přes 40 tis. Kč.
 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Doba užívání je delší jak 1 rok a pořizovací cena jednoho kusu (funkčního celku) je vyšší než 40.000,- Kč

  • Pořízení pozemku a to za jakoukoli cenu není možné financovat z provozních dotačních prostředků.
  • Pořízení budovy, stavby a to za jakoukoli cenu není možné financovat z provozních dotačních prostředků.
  • Pokud pořizujete velký stan, na faktuře je rozepsán po jednotlivých dílech, které k sobě patří např. tyče, plachta, spojky apod. Celková cena je vyšší než 40.000,- Jedná se funkční celek a tedy o investici.

Provedení technického zhodnocení

Technickým zhodnocením  se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace stávajícího dlouhodobého majetku. Pokud tento charakter výdajů převýší hranici 40.000,- Kč.

  • Rekonstrukcí jsou míněny takové zásahy do majetku, které zapříčiní změnu jeho účelu nebo změnu jeho technických parametrů.
  • Modernizací je myšleno rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti dlouhodobého majetku.

Technickým zhodnocením jsou úpravy dle výše uvedených kritérií i v případě, kdy jsou prováděny na pronajatém majetku.

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Doba užívání je delší jak 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 60.000,- Kč. V případě našich jednotek pořízení takového majetku nebude obvyklé.

Příklady položek, které nelze dotovat (a žádná z položek tedy nesmí být uvedena v tabulce, ať dotovaná, nebo nedotovaná):

Položka Číslo dokladu Účel použití Částka v Kč Hrazeno z dotace
1 FP0103 Vozík na lodě 45 000 ---------
2 FP1730 Plachta na hangár 39 000 ---------
3 VDP02381 Tyče a spojovací mat. hangár 8 500 ---------

Položka č. 1 je dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč, jde tedy o investici a vozík nelze dotovat. Dotovat nelze investici celou, ani její část.

Položku č. 2 by bylo možné dotovat, v případě že se již nic nepřikoupí. V příkladu je ale vidět, že hned další položkou č. 3 jsou tyče a spojovací materiál k hangáru – bez tohoto by byla plachta nepoužitelná. Jedno bez druhého tedy nejde použit a tak tvoří jeden celek, výsledná cena 47 500 Kč. Hangár zpravidla vydrží déle než jeden rok, jde tedy o investici a opět nelze ani jednu položku dotovat.

Jiný je případ, pokud bude uvedená plachta náhradou za plachtu již používaného hangáru (máme jinou konstrukci) a uvedené tyče budou patřit k jiné plachtě, kterou již používáme. V tomto případě je možné obě položky dotovat. Nejedná o pořízení nového majetku, ale vlastně opravu již stávajícího.

Pokud pořídíte něco s cenou nad 40 tis. Kč, ale víte, že to během roku spotřebujete, již o investici nejde, není zde dodržena podmínka doby užívání delší než jeden rok.

Například:

Položka
Číslo dokladu
Účel použití
Částka v Kč
Hrazeno z dotace
4
FP0105
Dřevo na topení
43 200
41 000

Položka č. 4 Jednotka koupila dřevo na topení v klubovně. Ačkoliv jeho cena přesahuje 40 tis. Kč, jde o spotřební materiál a lze jej dotovat. 

Blanka Radová
účetní

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2182x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu