....

Chyba na stránce: Náčelnictvo rozhodlo o budoucnosti pravidel používání skautského loga. Tady jsou - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3506-nacelnictvo-rozhodlo-o-budoucnosti-pravidel-pouzivani-skautskeho-loga?autologin=1"

Náčelnictvo rozhodlo o budoucnosti pravidel používání skautského loga. Tady jsou

Náčelnictvo rozhodlo o budoucnosti pravidel používání skautského loga. Tady jsou

Náčelnictvo se na svém jednání o víkendu 22. až 24. září zabývalo otázkou budoucnosti pravidel určujících řádné používání loga organizace. Přijalo rozhodnutí a pověřilo starostu jeho naplněním do konce roku 2017.

Náčelnictvo svým jednáním reagovalo na usnesení velkomeziříčského Valného sněmu z letošního jara, který Náčelnictvu navrhl, jak situaci řešit, a zodpovědnost svěřil do jeho rukou (čti dubnový článek o usnesení Valného sněmu). Otázkou se Náčelnictvo zabývalo bezodkladně již na svém prvním, květnovém, zasedání, kde pověřilo svoji příslušnou pracovní skupinu přípravou podkladů pro další jednání a rozhodnutí. Tyto podklady byly ještě před zářijovým jednáním Náčelnictva, kde bylo následně přijato ve věci usnesení, zpřístupněny i skautské veřejnosti (čti zářijový článek o možných řešeních).

Náčelnictvo po diskuzi rozhodlo o budoucnosti pravidel používání skautského loga a přijalo ve věci následující usnesení:

Náčelnictvo se zabývalo otázkou loga organizace, v reakci na usnesení letošního Valného sněmu, který mu navrhl změnu pravidel určujících jeho použití. Při svém rozhodování Náčelnictvo zohlednilo mj. následující skutečnosti:

  • Je v zájmu posilování dobrého jména skautingu a jeho dalšího rozvoje, aby skautská komunikace byla přehledná, srozumitelná a pokud možno jednotná.
  • Z rozhodnutí Valného sněmu je zřejmé, že nemalá část organizace se necítí dobře v situaci, kdy jedinou přípustnou variantou loga je ta se slovní značkou „SKAUT“.
  • Valný sněm se výslovně rozhodl řešení Náčelnictvu navrhnout, nikoli jej sám přijmout.

 

S přihlédnutím mj. k výše uvedeným skutečnostem:

  • Náčelnictvo umožňuje používat logo se slovní značkou „SKAUT“, se slovní značkou „JUNÁK“ i bez slovní značky. Rozhodnutí o volbě užitého loga náleží příslušné organizační jednotce.
  • Náčelnictvo doporučuje organizačním jednotkám i nadále používat logo se slovní značkou „SKAUT“, ale zároveň jim dává plnou svobodu se tímto doporučením neřídit.
  • Náčelnictvo doporučuje, aby v situacích, kde bude použito jiné logo než se slovní značkou „SKAUT“, byla podpořena jednoznačná srozumitelnost například umístěním označení se slovním kořenem „skaut-“ [vysvětlení: dle kontextu například nadpisem „Skautská drakiáda“] nebo názvu organizace jinde na výstupu.
  • Náčelnictvo doporučuje Výkonné radě zvážit změnu pravidel pro členité logo tak, aby v budoucnu existovalo jen bez slovní značky a k použití pouze pro dekorativní účely - jeho zavedením s oběma slovními značkami i bez nich by došlo k nevhodnému nárůstů počtu souborů, mezi kterými si uživatelé vybírají.
  • Náčelnictvo pověřuje starostu vydáním aktualizované verze Skautského grafického manuálu, rozvádějícího výše uvedená rozhodnutí, a potřebných grafických podkladů, a to nejpozději do konce roku 2017.

Další kroky jsou nyní v kompetenci starosty, resp. zpravodaje pro komunikaci a projekty služby společnosti. Do konce roku bude zveřejněna aktualizovaná verze Skautského grafického manuálu, která rozvede rozhodnutí Náčelnictva a popíše podmínky, které z rozhodnutí vyplývají. Stejně tak budou zveřejněny datové soubory log pro všechny nově platné varianty. Rozhodnutí Náčelnictva bylo přijato s okamžitou platností a nové verze log (přestože zatím neexistující v podkladech nabízených ústředím) je tedy teoreticky již možné používat. Doporučujeme ale i zdatným grafičkám a grafikům počkat na jejich oficiální verze a ukotvení do celého systému skautského vizuálního stylu, pakliže jim to trpělivost jen trochu umožní. Budeme pracovat na tom, aby vše potřebné bylo venku dříve než až 31. prosince 2017.

Případné dotazy k danému tématu neváhejte směřovat, stejně jako doposud, na e-mailovou adresu logo@skaut.cz. Veškerou podporu použití Skautského vizuálního stylu najdete i nadále na logo.skaut.cz, pozornosti tvůrců a tvůrkyň skautské grafiky doporučuji i facebookovou skupinu Bavíme se o skautské grafice.

Petr Vaněk - Permi | petr.vanek@skaut.cz
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1279x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu