....

Chyba na stránce: Novým nositelem Řádu stříbrného vlka se stal bratr Ladislav Bartůněk - Balda. Gratulujeme! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3560-novym-nositelem-radu-stribrneho-vlka-se-stal-bratr-ladislav-bartunek-balda-gratulujeme?autologin=1"

Novým nositelem Řádu stříbrného vlka se stal bratr Ladislav Bartůněk - Balda. Gratulujeme!

Novým nositelem Řádu stříbrného vlka se stal bratr Ladislav Bartůněk - Balda. Gratulujeme!

Slavnostní předání nejvyššího vyznamenání proběhlo 27. 8. 2017 ve skutečském kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti seniora Řádu stříbrného vlka bratra Miloše Blažka – Merkura, dalších nositelů tohoto vysokého vyznamenání, náčelníka Junáka - českého skauta bratra Marka Baláše – Čiči, představitelů města Skuteč a mnoha dalších hostů.

Bratr Ladislav Bartůněk – Balda tento řád získal za svůj celoživotní přístup ke skautskému a civilnímu životu.V 50. letech byl komunistickým režimem vězněn jako nepřítel státu v uranových dolech na Jáchymovsku za protistátní činnost a za pokus o přechod státní hranice, poté, co byl Státním soudem ve Skutči ve vykonstruiovaném procesu spolu s dalšími občany odsouzen na 6 let tvrdého žaláře. Také se jako vězeň podílel na výstavbě částí města Příbrami. Jelikož byl Junák v době komunistického útlaku zakázán, nemohl se naplno zapojit do skautské činnosti.

V roce 1968 a následně v rocce 1989 se bratr Balda obrovskou měrou zasadil o znovuobnovení Junáka na Skutečsku a také v celém okrese Chrudim. Na závěr předávání bratr Merkur nádherně vystihl Baldův přínos pro skautské hnutí: “Kdyby nebylo lidí jako je Balda, Junák, by dnes neexistoval.“

Řád stříbrného vlka je nejvyšším skautským oceněním a je udělován za celoživotní přínos skautingu. Řád má vždy maximálně 12 žijících nositelů. 

Bratře Baldo, blahopřejeme Ti k zaslouženému ocenění!

Lenka Šablová, asistentka starosty

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1033x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu