....

Chyba na stránce: Junák - český skaut patří ke spolkům, s nimiž MŠMT uzavřelo dlouhodobou smlouvu o spolupráci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3565-junak-cesky-skaut-patri-ke-spolkum-s-nimiz-msmt-uzavrelo-dlouhodobou-smlouvu-o-spolupraci?autologin=1"

Junák - český skaut patří ke spolkům, s nimiž MŠMT uzavřelo dlouhodobou smlouvu o spolupráci

Junák - český skaut patří ke spolkům, s nimiž MŠMT uzavřelo dlouhodobou smlouvu o spolupráci

Junák - český skaut patří mezi necelé dvě desítky spolků dětí a mládeže, s nimiž MŠMT uzavřelo smlouvy o dlouhodobé spolupráci, jež navazují na titul Uznané organizace pro práci s dětmi a mládeží a jsou oceněním jejich práce.

Slavnostní podpis a předání smluv proběhlo 18. 10. 2017 ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT za osobní přítomnosti ministra školství Stanislava Štěcha a zástupců jednotlivých spolků.
Za Junáka - českého skauta smlouvu s ministrem školství podepsal a převzal starosta Josef Výprachtický.

Ministr školství Stanislav Štěch během slavnostního ceremoniálu ocenil práci spolků dětí a mládeže a její význam a přínos pro společnost.

Žijeme v době, kdy si pouze se školním vzděláváním nevystačíme, a právě mimoškolní vzdělávání, mimoškolní výchova a socializace je něco, co je dnes velmi důležitě, a přitom se to odehrává ve ztížených podmínkách. Chtěl bych vyslovit uznání všem, kteří se práci s dětmi a mládeži mimoškolně věnují, protože právě při těchto aktivitách se děti naučí celou řadu dalších věcí, které dávají základ celoživotnímu učení.

Uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci přispěje ke zvýšení stability spolků a dalších neziskových organizací, které dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mladými lidmi na nadregionální či celostátní úrovni, kladou důraz na vzdělávání a dostatečnou kvalifikaci svých dobrovolníků a naplňují další kritéria nutná k získání titulu uznané organizace. Smlouva mj. spolkům do roku 2020 garantuje minimální dotaci ve výši 90 % poskytnuté dotace pro rok 2017, což spolkům umožní soustředit se na rozvoj vlastní činnosti.

Lenka Šablová, asistentka starosty

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 576x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu