....

Chyba na stránce: Prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho na dva roky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3604-prodlouzeni-platnosti-potvrzeni-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete-z-jednoho-na-dva-roky?autologin=1"

Prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho na dva roky

Prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho na dva roky

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka skautského tábora, školy v přírodě či na lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.

Změny se podařilo dosáhnout v úzké spolupráci s ČRDM a poslancem (a skautem) Janem Farským - Bagym, který se jako poslanec zabývá mj. právě podmínkami pro činnost spolků dětí a mládeže.

Prakticky to znamená, že na preventivní prohlídce, která je v době věku účastí dětí na letních táborech v dvouleté periodě, vydá dětský lékař i toto potvrzení – a rodiče s dětmi pro ně nebudou muset chodit zvlášť a každý rok. A samozřejmě tak odpadne i platba za (opakované) vydání tohoto posudku.

Bohužel, ani touto novelou se stále nepodařilo dosáhnout zrušení sankcí za přijetí plně neočkovaného dítěte na zotavovací akci (viz odst. §9 článek 1a) zákona o veřejném zdraví). Trvá tedy stávající stav, dle kterého může být pořadatel za porušení tohoto ustanovení sankcionován pokutou až ve výši 30 tis Kč.

Rozhovor s Honzou Farským - Bagym si můžete přečíst zde.

Lenka Šablová, asistentka starosty

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4151x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu