....

Chyba na stránce: Skauti na Zemi: od projektu k odboru - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3607-skauti-na-zemi-od-projektu-k-odboru?autologin=1"

Skauti na Zemi: od projektu k odboru

Skauti na Zemi: od projektu k odboru

Projekt Skauti na Zemi po třech letech končí. Tématům globálního vzdělávání se  bude dál věnovat nově založený stejnojmenný odbor - Odbor Skauti na Zemi.

Společný projekt Junáka - českého skauta a neziskové organizace NaZemi končí letos v prosinci. Cílem spolupráce sedmi evropských zemí a 11 skautských a nevládních organizací bylo vnášet do skautingu globální rozměr a posílit skautky a skauty v tom, aby se s chutí a odvahou věnovali výzvám, které přináší současný propojený svět.

Práce s těmito tématy ve skautingu však s koncem projektu určitě nekončí. Zajistí ji nově založený Odbor Skauti na Zemi a vzdělávací nástroje, které během projektu vznikly.

Nový odbor zajistí, aby bylo hnutí informované o všem zásadním, co se týká tématu globálně rozvojového vzdělávání (GRV). Členové odboru budou také pravidelně zjišťovat aktuální situaci v oddílech - s čím mají kde problém, co jim jde, a co ne. Členové odboru se také budou účastnit různých skautských vzdělávacích akcí. Téma globálně rozvojového vzdělávání v Junáku vždy bylo a věříme, že bude i nadále. Tento projekt přinesl především metodickou podporu, jak se do otázek souvisejících s blízkým i dalekým světem pustit. To, jak se toto téma i tyto materiály v hnutí nadále uplatní, bude záležet především na motivaci a chuti vedoucích i členů jejich oddílů.

“Mám radost, že se nám podařilo najít způsob, jak tato témata v hnutí oživovat. V začátcích jsme všichni plavali v dost neprobádaných vodách a jen čas od času potkali nějakou rybu. Teď cítím, že to co děláme má odezvu,” říká jedna z členek nového odboru Kateřina Vítková - Kikoku.

Během projektu vznikla celá řada nástrojů, které podporují vedoucí, oddíly, skauty a skautky v práci s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Jde například o:

a) Kompetence globálního občana - jsou základním rámcem seminářů i všech aktivit globálního vzdělávání. Jde o soubor znalostí, dovedností i postojů, které souvisí s globálním občanstvím skautského hnutí tak, jak se na něm shodli skauti a skautky napříč různými národními organizacemi.

b) Globální kompas - ukazuje směr oddílům, které si chtějí hledat cestu ke zvyšování globální odpovědnosti skautského života v pěti základních oblastech jako je Program, Odpovědná spotřeba a financování, Způsob komunikace a jednání, Participace na dění v oddíle a Oddíl jako součást okolního světa.  V rámci tohoto nástroje můžete ověřit i svou osobní zodpovědnost v tzv. Individuálním kompase, který je určen jen pro jednotlivce. Ke Globálnímu kompasu vzniklo také video, které je ke shlédnutní na SkautInfu. Také si záměr tohoto nástroje můžete přiblížit skrz video o Globálním kompase.

c) Publikace o globálním vzdělávání - ta shrnuje vše podstatné, co je třeba vědět k tomu, aby se mohli vedoucí věnovat globálnímu vzdělávání v oddílech a posilovat u sebe i u dětí a mladých lidí zmíněné kompetence globálního občana. Zároveň obsahuje i velké množství aktivit pro oddílovou činnost. K dostání bude jak v papírové podobě, tak v pdf ke konci ledna.

d) Karty a příručka Globální cíle udržitelného rozvoje - 17 aktivit k 17 cílům - cílem těchto karet a příručky je seznámit skauty a skautky všech věkových kategorií s Cíli udržitelného rozvoje - agenda OSN a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení globálních problémů postavit ve svém blízkém i v širším okolí.

e) Lidé v pohybu - jsou nejen metodikou, ale i webovou aplikací, kde najdete nejen teoretický základ, tak i mnoho aktivit, které vám mohou pomoci otvírat a zpracovávat kontroverzní témata spojená s migrací a uprchlictvím.

f) Jak uspořádat skautskou akci udržitelnější vám poradí stručná příručka, která také v lednu spatří světlo světa - bude plná tipů, praktických návodů a příkladů dobré praxe, jak to někde funguje a jak lze prakticky přemýšlet (a konat) nad důsledky našeho jednání v rámci naší nejen oddílové, ale i kurzovní a velkoformátové akce.

g) Programy ke stažení na křižovatce - každý měsíc jsme dávali na křižovatku programy pro oddílovou činnost s různým zaměřením: Poznej své boty!, Dopisy za lidská práva, Jak skutečně obdarovat, 3x aktivita Pojďme růst společně, Křehké cestovatelky, Odkud jsou vajíčka?, Férová snídaně, Svět v koši, Zodpovědné cestování, Příběh banánu a Změna je tu stále.

h) Plus nespočet článků do časopisů Skaut, Skauting a Skautský svět - přečti si je a nech se inspirovat....

A projekt v číslech pro shrnutí:

  • 7 zemí EU
  • 11 partnerských skautských i neskautských organizací
  • 106 skautských lektorů a lektorek globálního vzdělávání v Evropě prošlo v roce 2015-2017 výcvikem
  • před 5000 vyškolených skautských vedoucích v Evropě
  • přes 140 realizovaných vzdělávacích programů v ČR

Jakékoliv podněty či postřehy můžete odboru posílat na email: skautinazemi@skaut.cz

Více se dozvíte na www.skautinazemi.cz

Petra Vacková

petra.vackova@skaut.cz

koordinátorka projektu Skauti na Zemi

   

 Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah článku je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 732x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu