....

Chyba na stránce: Přidej podnět ke strategickému tématu Příroda a pobyt v ní - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3610-pridej-podnet-k-tematu-priroda-a-pobyt-v-ni?autologin=1"

Přidej podnět ke strategickému tématu Příroda a pobyt v ní

Přidej podnět ke strategickému tématu Příroda a pobyt v ní

 "Příroda a pobyt v ní" je další strategické téma, které na svém startu realizace formuje zadání. Do připomínkování, co bude jeho součástí, se můžeš až do 9. prosince zapojit i Ty. Pobyt v přírodě je jedním z prvků skautské výchovné metody, zaslouží si tedy naši pozornost, jak budeme s tímto prvkem v českém skautingu v budoucnu pracovat. Každý podnět tu má své místo.


Strategický dokument téma Příroda a pobyt v ní definuje takto:

Záměr: Usilujeme o to, aby skauting i nadále posiloval úctu k přírodě a učil, jak  se  v  přírodě  chovat.  Přírodu  využívejme  jako  prostředí  k  učení

soběstačnosti a výchovy charakteru.


Cílový stav: Aktivní pobyt v přírodě je klíčovou součástí procesu učení dětí i v běžném programu. Táboření je stálou součástí programu oddílů. Oddíly se často pohybují v přírodě, která není pouze kulisou našeho programu, ale vnímáme ji jako hodnotu samu o sobě.Garantem prioritního tématu je: Pírko - Anna Šlechtová, anna.slechtova@gmail.com

Aby bylo možné připravit dobré zadání strategického tématu, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Tato příprava proběhne ve dvou fázích:

  • sdílený diskuzní dokument
  • osobní schůzka k vytvoření zadání

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu – zapoj se do do 9.prosince!
Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Schůzka proběhne v pondělí 11.prosince od 19:00 v Praze na ústředí (Senovážné náměstí 24) v zasedací místnosti.
Cesta bude proplacena (řeší Strategický odbor). Bude možnost se zúčastnit i po skypu. Bude zajištěna možnost přespání (pokud je potřeba).
V případě jakýchkoliv otázek napiš mail anna.slechtova@gmail.com (Pírko) nebo na strategie@skaut.cz (Tom).

Následovat bude zapracování připomínek do podoby finální verze zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Děkujeme za vaše podněty!

Odkaz na vznikající zadání.

Pírko - Anna Šlechtová, vedoucí Ekologického odboru, anna.slechtova@gmail.com
Tom Kozel, vedoucí Strategického odboru, tomas.kozel@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 950x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu