....

Chyba na stránce: Registrace 2018 pomalu a jistě začíná. Připomínáme důležité informace! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3616-registrace-2018-se-pomalu-a-jiste-zacina?autologin=1"

Registrace 2018 pomalu a jistě začíná. Připomínáme důležité informace!

Registrace 2018 pomalu a jistě začíná. Připomínáme důležité informace!

Registrace započne již počátkem prosince a přestože odevzdávat půjde jako vždy až od začátku ledna, tak se do ní letos promítne několik novinek, a proto vám už nyní k registraci přinášíme souhrnně důležité informace.

Novinky registrace 2018

V rámci rozvoje skautISu jsme přidali opět některá vylepšení, a tak nově skautIS používá některé další kontrolní mechanismy, které by měly zabránit v minulosti často se objevujícím chybám v registraci. Sám tak pohlídá, aby v oddílech, které jsou vedeny jako kluby Kmene dospělých, nebyli registrováni členové mladší 18 let (tam mohou být jen dospělé osoby = "oldskautky a oldskauti"). Stejný mechanismus skautIS kontroly využívá i pro členy přímo u střediska, kdy členové mladší 18 let také nemohou být registrováni přímo pod střediskem.

S nástupem nové kvalifikace střediskové minimum (SM) probíhá přechodné období (do 1.1.2019), ve kterém postačuje pro vedení střediska složená vůdcovská nebo organizační zkouška a ještě není nutné absolvovat střediskové minimum, zároveň však už existují i absolventi kurzů, kteří střediskové minimum získali, a tak skautIS umí správně vyhodnotit a zkontrolovat novou a dočasně i starou kvalifikaci.

Kromě toho v roce 2017 Náčelnictvo schválilo možnost obsazení některých činovnických funkcí neplnoletými členy. V takovém případě musí být osobě alespoň 15 let a funkce, do které má být ustanovena, nesmí být v rozporu s čl. (184) Organizačního řádu. Tyto skutečnosti skautIS rovněž při letošní registraci kontroluje.

Založení registračních kategorií

Každá registrace začíná založením registračních kategorií, a tak pro založení registrace 2018 i registračních kategorií byly stanoveny následující termíny:

 • Kancelář ústředí založí registraci roku 2018 i ústřední registrační kategorie nejpozději do 1. 12. 2017,
 • kraje zpřístupní účty oprávněných činovníků okresů a sobě přímo podřízených středisek a založí registraci roku 2017 a krajské registrační kategorie nejpozději do 8. 12. 2017,
 • okresy zpřístupní účty oprávněných činovníků středisek a založí registraci roku 2018 a okresní registrační kategorie nejpozději do 15. 12. 2017.
 • střediska založí registraci roku 2018 a střediskové registrační kategorie nejpozději do 1. 1. 2018 - dokud toto není uděláno, nemohou oddíly ani střediska svou registraci odevzdat.

 

Termíny odevzdání registrace

Termíny pro zpracování a odevzdání dat registrace 2018 zůstávají obdobné jako v minulosti:

 • střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31.1.2018,
 • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději 31.1.2018,
 • okresy předají registraci krajům nejpozději 14.2.2018 a
 • kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28.2.2018.

Odevzdání registrace půjde od 1. ledna 2018. Do té doby však mohou jednotky všechna data o členech a jednotkách zpracovat, zkontrolovat obsazení funkcí, správné výchovné kategorie členů, nafotit a zadat fotky k členům, promyslet zda budou nováčkům objednávat členské karty atd.

Výše členských příspěvků pro rok 2018

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2018 v této výši:

 • 260,- Kč na člena (220,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
 • dále +200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
 • dále +24,- Kč za členskou kartu nově v registraci 2018 objednanou (s platností karty až tři roky).

Základní členský příspěvek byl proti předchozímu roku navýšen o +15,-Kč, o důvodech navýšení si můžete více přečíst v článku na Křižovatce.

Připomínáme: Rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise; člen pak středisku platí najednou celý členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a odpovídajícího členského příspěvku Junáka – českého skauta (včetně případného členského příspěvku za STS a členskou kartu).

Termíny zaplacení členských příspěvků

Pro zaplacení členských příspěvků za členy byly stanoveny následující termíny, odlišné od termínů odevzdání registrace:

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28.2.2018,
 • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28.2.2018,
 • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14.3.2018 a
 • kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28.3.2018

 

Směrnice k registraci a skautISu

Kompletní znění aktualizovaných směrnic k registraci 2018 i evidenci údajů ve skautISu si můžete standardně stáhnout ve spisovně

V případě dotazů ohledně registrace pište na registrace@skaut.cz

Jan Novák (Honza)
asistent organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1587x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu