....

Chyba na stránce: Účetní závěrka - Uplatňujete úsporu na dani? Pozor, od 1. 1. 2018 je změna legislativy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3681-ucetni-zaverka-mame-vyuzitou-usporu-na-dane-pozor-zmena-od-1-1-2018?autologin=1"

Účetní závěrka - Uplatňujete úsporu na dani? Pozor, od 1. 1. 2018 je změna legislativy

Účetní závěrka - Uplatňujete úsporu na dani? Pozor, od 1. 1. 2018 je změna legislativy

Týká se vás problematika daňové úspory?  Jednotky, které v uplynulých letech podávaly daňové přiznání a využívaly snížení základu daně, by měly zbystřit a věnovat velkou pozornost následující změně v legislativě.

Jednotky, které nepodávaly v uplynulých letech daňové přiznání se nemusí následujícím článkem znepokojovat. Uváděná problematika se jich může týkat maximálně až v následujících letech.

Legislativa platná do konce roku 2017

  • OJ může základ daně podle § 34 dále snížit až o 30_%, maximálně však o 1.000.000_Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30_% snížení činí méně než 300.000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300.000_Kč, maximálně však do výše základu daně.

 Změna legislativy - platné od 1. 1. 2018

  • OJ může základ daně podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1.000.000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300.000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300.000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Veškeré neuplatněné úspory a to včetně úspory za rok 2017 bude nutné využít v roce 2018.

Příklad evidence daňové úspory:

Jednotka eviduje následující daňové úspory (ZD = základ daně, úspora na dani = úspora):

•    za rok 2013      ZD   20 tis. Kč    úspora  3,8 tis. Kč využita v roce 2016

•    za rok 2014      ZD 100 tis. Kč    úspora 19 tis. Kč zatím nevyužita

•    za rok 2015      ZD 200 tis. Kč    úspora  38 tis. Kč zatím nevyužita

•    za rok 2016      ZD 310 tis. Kč    úspora  57 tis. Kč zatím nevyužita

O daňové úspoře se neúčtuje – není v účetnictví vidět (Je vhodné popsat v příloze v účetní závěrce).

Využití úspory je o označení dokladů, které se OJ rozhodla využít – tyto označené doklady nesmí být zahrnuty v jiných vyúčtováních (granty, dotace, dary)

Jednotka  z výše uvedeného  příkladu  musí /může postupovat:

a)    v roce 2017 využít úsporu alespoň z roku 2014

b)    v roce 2017 využije úsporu za rok 2014+2015+2016

  • využití úspory v bodu a) a b) se bude řídit platnou legislativou do konce roku 2017, tj. využití na krytí nákladů, které nejsou předmětem daně.

 c)    v roce 2018 využít úsporu za rok 2015+2016+2017 (pokud bude mít)

  • využití úspory se bude řídit již upraveným pravidlem, tj. využití na krytí nákladů, prováděných nepodnikatelských činností.

Pokud úsporu jednotka nevyužije dle zákonem stanovených pravidel, je povinna o částku úspory navýšit základ daně a zaplatit daň z příjmu právnických osob.

Zajímá-li vás více ohledně Přiznání k dani z příjmů organizačních jednotek, podívejte se do metodického listu.
 
Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.
 
Přečtěte si také další články k účetní závěrce:
 
 
Blanka Radová
Účetní
 
 
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3810x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu