....

Chyba na stránce: Prezident země je vzorem pro mladé lidi. Vzkaz k prezidentské volbě - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3695-prezident-zeme-je-vzorem-pro-mlade-lidi-vzkaz-nacelniku-a-starosty-k-prezidentske-volbe?autologin=1"

Prezident země je vzorem pro mladé lidi. Vzkaz k prezidentské volbě

Prezident země je vzorem pro mladé lidi. Vzkaz k prezidentské volbě

Prezident země je vzorem pro mladé lidi. Vzkaz náčelníků a starosty k prezidentské volbě

Jsou před námi prezidentské volby. Česko žije debatami o tom, který kandidát je nejlepší volbou, i jednotliví skauti a skautky (a nejen ti s volebním právem) mají své favority. Skautská organizace stojí zcela mimo politický boj. Bylo to tak vždy a je tomu tak i dnes. Nemáme proto doporučení, koho volit, ale to neznamená, že na budoucího prezidenta nemáme klást nároky. To dělat máme a budeme.

Prezident republiky je zásadní institucí demokratické země. Tím spíše země, která se ještě zcela nevypořádala s dědictvím několika desetiletí komunistického marasmu a znásilňování morálky, země, která pevné demokratické instituce bytostně potřebuje. Očekáváme od prezidenta, že bude vyvíjet úsilí směřující k posilování právního státu. Očekáváme od něj, že bude veškerým svým jednáním vzorem pro mladé lidi. Úřad prezidenta s sebou nese, kromě faktického, i velký symbolický význam. Veřejnost prezidentovi naslouchá, jeho slova a myšlenky jsou právem vystaveny mimořádnému zájmu médií, nemalou měrou spoluutvářejí náladu ve společnosti, mohou dodávat odvahy a odhodlání. Takového prezidenta si přejeme pro mladé lidi této země.

Skautské hnutí stojí po celém světě na ideálech pravdy, odpovědnosti za sebe, druhé i svět kolem, na spolupráci, vstřícnosti, na snaze o přispění k utváření lepšího světa. Skautský zákon, v němž se zrcadlí myšlenky skautské výchovy, může sloužit jako vodítko nejen v osobním životě každého z nás, ale i při rozhodnutích se společenským dopadem. Takovým rozhodnutím bezpochyby je i prezidentská volba.

Milé skautky, milí skauti, milí přátelé a podporovatelé skautingu, využijme v nadcházejících volbách svého hlasu, přistupme k volbě aktivně, vyzvěme k účasti ve volbách své blízké. Mysleme na mladé lidi této země a vyberme tak, abychom na prezidenta mohli být hrdí.

S úctou a nadějí

Eva Měřínská – náčelní
Marek Baláš – náčelník
Josef Výprachtický - starosta

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1791x

Práce s článkem

15
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu