....

Chyba na stránce: Podpora zakládání nových oddílů se rozjíždí naplno. Buď u toho s námi! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3738-podpora-zakladani-novych-oddilu-se-rozjizdi-naplno-bud-u-toho-s-nami?autologin=1"

Podpora zakládání nových oddílů se rozjíždí naplno. Buď u toho s námi!

Podpora zakládání nových oddílů se rozjíždí naplno. Buď u toho s námi!

Zakládání nových oddílů je jedno z témat strategie Junáka – českého skauta. Především jde o vytváření dostatečných podpůrných nástrojů a materiálů pro vznik nových oddílů a poskytování kvalitní podpory činovníkům a činovnicím i dalším zájemcům a zájemkyním, kteří se rozhodnou nový oddíl založit. Chceme také odbourat překážky, které dnes zbytečně komplikují vznik nových oddílů, ale zároveň zajistit vznik kvalitních výchovných jednotek.

Dále se téma věnuje osvětě a snaze o to, aby se stalo běžnou součástí skautingu i zakládání nových oddílů napříč jednotkami v celé republice. Mimo to se budeme snažit rozptýlit zbytečné obavy “ze složitosti” zakládání oddílů a organizačním jednotkám (především střediskům) nabídnout informace a materiály, které jim pomohou podpořit činovníky snažící se nový kvalitní oddíl založit.

Co nás v tématu Zakládání nových oddílů čeká?

Po přípravných pracích na analýzách, sběru zkušeností, tvorbě zadání tématu a schválení plánu projektů z minulého roku, se nyní posouváme k reálné práci na konkrétních projektech, které jsou rozplánovány k postupné realizaci až do roku 2022.

Stručné shrnutí cílů:

 • Je normální zakládat nové oddíly. Činovníci i organizační jednotky berou vznik nových oddílů jako běžnou součást skautingu.
 • Existují metodiky a nástroje podpory (včetně finanční) pro nově vznikající oddíly.
 • Vnitřní předpisy nekladou neúměrné překážky založení nového oddílu.
 • Organizační jednotky podporují zájemce o založení nového oddílu.
 • Dokážeme získávat jasná data o nově vznikajících oddílech a ty využívat.

Projekty realizující toto téma:

 • Analýza zkušeností a podnětů
 • Diskuze a analýza překážek
 • Komunikace a propagace tématu
 • Tvorba metodik
 • Revize současných předpisů
 • Balíček podpory
 • Zpracování dat a úprava skautISu

Aktuálně jsme dokončili projekt Analýza zkušeností a podnětů, kde jsme sbírali podněty z jednotek a od činovníků napříč naší organizací, ale také z mnoha zahraničních skautských organizací. Díky tomuto přípravnému projektu jsme získali mnoho důležitých informací, které se promítnou ve všech navazujících projektech.

Nyní se pouštíme naplno do podrobné analýzy překážek bránících zakládání oddílů, diskuzi o nich a hledání cest, jak se s překážkami vhodně vypořádat.

Více o tématu se můžeš dočíst v dokumentech Zadání tématu ZNO a Realizace strategického tématu ZNO.

Pojď do toho s námi!

Přijde ti téma zajímavé? Máš nějaké osobní zkušenosti se založením nového oddílu? Máš nápady, které mohou zakládání oddílů pomoci? Nebo chceš připomínkovat vznikající materiály?

Hledáme dobrovolníky s chutí připojit se k jednotlivým projektům a pomoct tak naplnit všechny cíle strategického tématu. Třeba právě ty nám můžeš pomoci.
Ozvěte se na adresu sarka.pavlaskova@skaut.cz

Těšíme se na spolupráci!

Šárka Pavlásková
koordinátorka projektu Zakládání nových oddílů

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 806x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu