....

Chyba na stránce: "Strategie v oddílech", dotační program, který nabízí až 30 tisíc na rozvojové projekty. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3741-dotacni-strategie-v-oddilech-dotacni-program-ktery-nabizi-az-30-tisic-na-rozvojove-projekty?autologin=1"

"Strategie v oddílech", dotační program, který nabízí až 30 tisíc na rozvojové projekty.

"Strategie v oddílech", dotační program, který nabízí až 30 tisíc na rozvojové projekty.

Druhý roční dotačního programu "Strategie v oddílech" se uzavřel s koncem kalendářního roku. Podporu využilo 20 vybraných projektů, mezi které bylo rozděleno 250 000 Kč. Díky dotaci získaly oddíly nové vybavení, postavily svépomocí lodě nebo připravily řadu regiolnálních akcí. Dotační program se osvědčil, proto jej tímto nabízíme oddílům i pro rok 2018. Pošli svůj projekt do 5. března a získej až 30 000 Kč.

Podmínky programu jsou stejné jako v loňském roce. Dotační program "Strategie 2022" v oddílech nabízí střediskům a oddílům možnost žádat o částky v rozmezí 5 000 - 30 000 Kč, které jsou určené pro rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni. Pro tento program uvolnilo pro letošní rok Náčelnictvo celkem 300 000 korun, záměrem je podpořit zhruba 20 - 50 zajímavých projektů.

Cílovou skupinou pro využití dotací jsou oddíly a střediska. Žádosti předkládají střediska. Pokud vznikne nějaký nápad či projekt na úrovni okresu nebo kraje, ozvěte se nám na strategie@skaut.cz. Domluvíme se na možnostech financování v rámci jiného programu.

 

Příklady možného využití

Všechny tyto příklady vychází z konkrétních strategických témat ve Strategii:

 • zakládání nových oddílů

 • pomoc s inkluzí v oddíle

 • podpora roverské věkově kategorie

 • společenství kolem středisek

 • spolupráce mladších členů s Kluby dospělých

 • organizace setkání a výměn zkušeností

 • aktivity podporující vedoucí středisek, hospodáře, výchovné zpravodaje (setkávání, speciální vzdělávání, rozvoj)


Pro další možné využití hledejte ve strategických tématech Strategie Junáka do roku 2022.

Využití a podmínky získání

Žádosti je možné podávat o částku v rozsahu 5 000 Kč - 30 000 Kč. Pokud by váš projekt potřeboval vyšší částku (max. do 50 000 Kč), kontaktujte nás prosím a domluvíme se na individuálním navýšení dotace. Žadatel se podílí na projektu minimálně z 30 % vlastními zdroji. Tzn. například při žádosti o 5 000 Kč budou celkové náklady minimálně 7 143 Kč.


Žádosti budeme přijímat do
5.3. 2018 skrze vyplněný formulář, který naleznete na adrese formulare.skauting.cz/form/strategie
Zároveň vyplníte předpokládaný rozpočet vašeho projektu.


Nejpozději do 19. března vše vyhodnotíme a o výsledcích obratem informujeme žadatele.

Peníze budou následně zaslány na účet jednotky, po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e‑mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).


Vyúčtování dotace je nutné do 15. prosince 2018
.
Přesné podmínky vyúčtování obdržíte společně s rozhodnutím. Odevzdat závěrečnou zprávu bude jednou z nutných podmínek.


Podmínky získání finanční podpory
Je možno požádat o podporu na projekty, které splňují tyto tři podmínky:

 • projekt naplňuje konkrétní téma Strategie Junáka do roku 2022.

 • projekt je na lokální úrovni - je zřejmý přínos konkrétnímu středisku či oddílu

 • projekt je nová věc, něco, co středisko či oddíl do této doby nedělalo

 
Zacílení je schválně široké, aby vám dalo možnost přemýšlet nad tím, co je pro ně opravdu přínosné.
O udělení finanční podpory bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude základním kritériem naplnění tří podmínek (viz výše).

Tento program bude minimálně tříletý - ročník 2018 je aktuálně třetím rokem.

 
Zdroje není možné žádat na tyto položky:

 • mzdové náklady

 • výdaje na aktivity v zahraničí

 • investiční majetek (pořizovací kusová cena nad 40 000 Kč)

 • drobné občerstvení (je možné platit stravu na akci, nikoliv však občerstvení)

Harmonogram

 • 5. března - termín odeslání žádostí

 • 23. března - výběr žádostí, které získají podporu

 • březen až prosinec - čerpání zdrojů

 • 15. prosinec 2018 - vyúčtování, odevzdání závěrečné zprávy (aby bylo možné aplikovat projekt i jinde)

 


 
S případnými dotazy se prosím obracejte na
strategie@skaut.cz.

 
Tom Kozel,

vedoucí Strategického odboru

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1304x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu