....

Chyba na stránce: Vyzkoušejte si být farmářem nebo farmářkou na pravé ekofarmě či statku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3750-vyzkousejte-si-byt-farmarem-nebo-farmarkou-na-prave-ekofarme-ci-statku?autologin=1"

Vyzkoušejte si být farmářem nebo farmářkou na pravé ekofarmě či statku

Vyzkoušejte si být farmářem nebo farmářkou na pravé ekofarmě či statku

Abychom vám trochu pomohli, promysleli jsme, co vše je možné v rámci Skautského dobrého skutku dělat. Napadlo nás najít místa, která nejsou natolik známá a přesto jsou zajímavá. Tak jsme společně s PRO-BIO LIGOU našli po celé republice 9 ekofarem a statků, kam se můžete rozjet a pomoci. Zároveň se na daných místech můžete něco naučit - například jak se vyrábí sýr, jak se pěstuje bio-zelenina, co je důležité u chovu ovcí, krav a koz.

Každá námi nabízená farma je unikátní a něčím specifická. Zároveň je na některých farmách možnost i přespat, což je ideální pro víkendovou výpravu do neznámých končin ve spojení s pomocí tam, kde doopravdy pomoc potřebují. Pokud by možnost přespání nebyla, v daném městě určitě existuje skautská klubovna, kde budete moci složit hlavu a užít si naprosto originální skautskou výpravu s nepřekonatelným zážitkem.

Níže naleznete seznam námi oslovených farem. Pokud by vás nějaká farma zaujala a chtěli byste tam v rámci vašeho projektu zajet, napište nám o tom email a my vás poté spojíme s konkrétní farmou.

Zároveň se může stát, že v termínu, který si vy vyberete, bude přihlášený již někdo jiný. Pokusíme se pak například spojit dvě skupiny, pokud to bude možné z hlediska maximálního počtu, anebo vám navrhnout jiný termín. Abychom vám mohli říci, zda je termín na dané farmě ještě volný, potřebujeme od vás mít v emailu (dobryskutek@skaut.cz) vyplněné tyto informace:

  • Název farmy.
  • Datum, kdy přijedete.
  • Zda-li využijete nabídku na přespání či nikoliv (pokud to ovšem daná farma nabízí)
  • Kolik vás bude a alespoň předběžný věk účastníků (každá farma má totiž jiné požadavky kvůli náročnosti práce).

Protože zatím nemáme zkušenosti v oblasti spolupráce na Skautském dobrém skutku s cizím subjektem v takovém rozsahu, rozhodli jsme se, že budeme nejprve domlouvat podrobnosti s vámi, a až po vyjasnění všech důležitých otázek vás spojíme s konkrétní farmou. Poté už nic nebrání vaší “lekci farmaření”.

Název farmy se zaměřením: Usedlost Medník – ekofarma, chov krav na mléko, kůň, sad, pěstování zeleniny
Místo / město / region: Třebšín 69, Netvořice, Střední Čechy
Datum: dle dohody v období 20.4. - 20.5. nebo i v jiném termínu
Délka: 1 denní, dle dohody
Typ práce:
Věková kategorie:
6-10 - pomoc v sadě a v zahradě
11-15 /15+ - stavba ohrad
Věková kategorie: 6-10 let / 11-15 let / 15+
Počet skautů: 5-20
Možnost přespání: NE, ohniště k dispozici

Název farmy se zaměřením: Hospodářství pod Strážným Vrchem Merboltice - ekofarma Chov koz a yersey krav s faremní sýrárnou
Místo / město / region: Merboltice 141, nejbližší město Verneřice, region České středohoří
Datum: v období 20.4. - 20.5. - kdykoliv po předchozí domluvě
Délka: sobota / neděle, celý víkend. Vše možné 1 den nebo celý víkend.
Typ práce: práce na farmě dle aktuálních potřeb, čištění pastvin, stavění ohrad, starání se o zvířata
Věková kategorie: 11-15 let / 15+
Počet skautů: min. 5 - max. 15
Možnost přespání: ANO, ve stodole na seně

Název farmy se zaměřením:  Biofarma Příchovice – chov skoku, chov a šlechtění kombinovaného strakatého skotu a výroba mléka
Místo / město / region: Kořenov 149 - Příchovice, 46848, okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum: v období 20.4. - 20.5.- kdykoli dle dohody
Délka: 1 den, ideálně sobota
Typ práce: úklid na loukách, sběr kamení, větví a odpadků po lyžařské sezoně, příprava pastevního oplocení
Věková kategorie: 11-15 let
Počet skautů: min. 5 – max. 10
Možnost přespání: ANO

Název farmy se zaměřením: Ekofarma Ctiboř – pěstování biozeleniny a ekoturistika
Místo / město / region: vesnice Ctiboř u Počátek, okres Pelhřimov
Datum: kdykoli v období 20.4. - 20.5. mimo 4. - 8. května
Délka:  sobota nebo celý víkend
Typ práce: sběr kamení, sázení nebo pletí
Věková kategorie: 6-10 let / 11-15 let / 15+ práce pro všechny věk. skupiny
Počet skautů: min. 5 - max. 15
Možnost přespání: ANO, 8-9 lůžek máme k dispozici + matrace na zemi v budově, možnost vlastních stanů

Název farmy se zaměřením: Kozozel, pěstování biozeleniny + chov zvířat, zejména koz a zpracování jejich mléka
Místo / město / region: Horní Ředice, okr. Pardubice
Datum: květen
Délka: 1 den
Typ práce: pomoc v zahradě, nejspíš pletí, dle počasí
Věková kategorie: 11-15 let / 15+
Počet skautů: min. 5 – max. 10
Možnost přespání: NE, ale je asi 3km od nás camp Hluboký

Název farmy se zaměřením: Svobodný statek na soutoku, o.p.s., pěstování zeleniny, péče o krajinu, maloobchod a velkoobchod v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje a spolupráce
Místo / město / region: České Kopisty, Terezín, Litoměřice
Datum:  20. - 21.4., 25.4., 27.4., 11.-12.5, 18.-19.5.
Délka: 1 denní akce
Typ práce: polní práce, práce v krajině – dle počasí a věkové skupiny (sběr bylin, sázení, práce na záhonech, remízky)
Věková kategorie: 6-10 let / 11-15 let / 15+
Počet skautů: min. 5 – max. 30
Možnost přespání: ANO, v zrekonstruovaném statku, s 1 koupelnou, max. 30 míst

Název farmy se zaměřením: Ekofarma Karel Tachecí, pěstování zeleniny, bylinek, obilovin
Místo / město / region: Budyně nad Ohří (Litoměřicko)
Datum: 20.4. - 20.5. – kdykoli po domluvě
Délka: sobota -  ideálně dopoledne
Typ práce: vytrhávání plevelů ze zeleniny, plečkování, dle počasí
Věková kategorie: 11-15 let /15+
Počet skautů: min. 5 – max. 10
Možnost přespání: NE

Název farmy se zaměřením: Biofarma Dvůr Vyšínek - pěstování zeleniny, ovoce, bylinek, exkurze s environmentální tematikou
Místo / město / region: Vyšínek 5, Zlonice 273 71, Střední Čechy
Datum: v období 20.4. - 20.5.- kdykoli dle dohody
Délka: sobota / neděle, celý víkend
Typ práce: práce na zahradě, čištění lesa nebo potoka, starší chlapci - oprava dřevěných ohrad na pastvinách
Věková kategorie: 6-10 let / 11-15 let / 15+ - dle dohody / počasí / typu práce
Počet skautů: min. 5 – max. 10
Možnost přespání: ANO, ubytování ve vlastních stanech, bez stravy

Název farmy se zaměřením: BioFarma Dolejší mlýn – pěstování ovoce a zeleniny, chov drůbeže, králíků a ovcí, agroturistika
Místo / město / region: Kamberk, Podblanicko
Datum:  v období 20.4. - 20.5. ideálně v sudých týdnech, možno i v jiném termínu
Délka: celý víkend
Typ práce:
Věková kategorie:
6-10 let - sbírání popadaných větví na pastvinách, následně oheň; stavění hmyzích hotelů, čištění a péče o oslíky
11-15 let / 15+ - budování nové ohrady pro kozy, přístřešek, likvidace náletů
Věková kategorie: 6-10 let / 11-15 let / 15+Počet skautů: min. 5. - max. 20.
Možnost přespání: ano, zařízená maringotka s lůžky 220x200 a 90x200 cm, případně apartmán pro 5 osob, bude-li v daném termínu volný. Stany. Společenská místnost s hernou.

Tímto bychom chtěli poděkovat Evě Čermákové a Kateřině Čapounové, které nás kontaktovaly s touto nabídkou a sestavily pro nás výběr ekofarem, kam se my, skauti, můžeme rozjet.

Děkujeme!
Martin Dvořák - Klix
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2797x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu