....

Chyba na stránce: Náčelnictvo projedná podklady pro výběrové řízení na starostu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3751-nacelnictvo-projedna-podklady-pro-vyberove-rizeni-na-starostu?autologin=1"

Náčelnictvo projedná podklady pro výběrové řízení na starostu

Náčelnictvo projedná podklady pro výběrové řízení na starostu

Před Valným sněmem jsem popsal důvody, které shrnují, v čem by pro Junák - český skaut bylo přínosné, kdybychom zavedli jmenování starosty v pravidelných intervalech (dosud takové pravidlo není). Vrátím-li se k těm patrně nejpodstatnějším, naše organizace by se i u této vrcholné výkonné funkce stala otevřenější; každý možný zájemce by měl jasnou představu, kdy a jak funkční období současného starosty skončí a jak bude rozhodováno o dalším obsazení této funkce. Podobně to funguje i na střediscích. Možná také potvrdíte, že je o něco snazší napřít svou energii do plánů v ohraničeném čase. Své přínosy má i to, že se nemusíte obávat mlčenlivého setrvávání ve funkci i v době, kdy už třeba ani tolik energie nemáte, ale nevidíte na dohled nástupce, kterému byste svůj oddíl předali. Střídáním také přicházejí do řízení noví lidé a nové myšlenky.

Zavedení pravidelného jmenování starosty (každých zhruba šest let) bude představovat určitou změnu kultury vedení organizace směrem k otevřenosti a předvídatelnosti. Současný model ústředních orgánů byl zavedený Vsetínskými stanovami v roce 2001 a umožňuje Náčelnictvu kdykoliv jmenovat nového starostu. Ke změně starostů však došlo jen jednou, kdy byl na návrh končícího starosty jmenován dosavadní místostarosta. Tématu jmenování starosty se Náčelnictvo průběžně nevěnovalo. Pravidelné jmenování tak přinese změnu i ve způsobu práce se starostou a jeho mandátem.

Základní myšlenky pravidelného jmenování starosty projednalo Náčelnictvo v září 2017, na nadcházející únorové jednání míří materiál, který navrhuje další kroky. Za přípravnou skupinu bychom rádi ještě v tomto roce výběrové řízení vypsali a provedli, tedy až do závěrečného kroku jmenování vybraného starosty.

Bude-li návrh schválen, výběrové řízení bude patrně vypsáno v dubnu, tyto i další termíny ale budou ještě předmětem jednání. Na přihlášení bude jistě několik měsíců; je nám ale zřejmé, že to není nijak dlouhý čas pro rozhodování kandidátů. Neradi bychom ale, aby byl starosta jmenován příliš krátce před příštím Valným sněmem (či dokonce až po Valném sněmu).

Hlavní zprávou tak je, že Náčelnictvo tímto směrem uvažuje a s velkou pravděpodobností bude v druhém čtvrtletí 2018 zahájen proces výběru starosty na příštích šest let. Sledujte další průběžně zveřejňované informace.
Stojíme o všechny dobré kandidátky či kandidáty.

Za pracovní skupinu Náčelnictva pro jmenování starosty

Ladislav Pelcl - Bilbo
ladislav.pelcl@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1443x

Práce s článkem

8
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu