Logo

Zemřel bratr Hugo Mandovský - Píro

Z Ostravy se k nám dostala smutná zpráva, že v pondělí 5. 2. zemřel bratr Hugo Mandovský - Píro, zakladatel, dlouholetý vůdce a člen střediska Osmačtyřicítka Ostrava. Věnujte mu prosím, spolu s námi, tichou vzpomínku. 

Bratr Píro se narodil v roce 1932, jeho dětství přímo poznamenala 2. světová válka, neboť jeho otec byl vězněn v koncentračním táboře. Mezi skauty se dostal už během války, jednalo se o 6. prapor, ilegální skautský oddíl pod vedením br. Karla Líby, jenž potom vedl ostravský oddíl BVÚ.

Po skončení války se oddíl změnil zpět na 30. oddíl, kde Píro působil jako rádce družiny Tygrů, po té se stává oddílovým rádcem. Tehdy byl Píro ovlivněn osobností Slávy Moravce, skautingem a literaturou Jaroslava Foglara. Spolu s oddílem prožívá skautské tábory v Libavé, ve Velkém Dářku a ve Slovenském ráji. Oddíl jej vybral pro Jamboree míru v roce 1947, ale termín jamboree se kryl s táborem a bratr Píro si vybral tábor. V roce 1948 odchází bratr Píro po maturitě na gymnáziu studovat na VŠCHT do Prahy, kde se pokouší kontaktovat další rovery a také se setkává s dr. Křivským.

Přichází únor 1948 a celý 30. oddíl přechází pod BVÚ, kde se Slávovi Moravcovi dařilo stále zachovávat ideu skautingu. Br. Píro se během studia věnuje mj. pěveckému souboru (především jako jeho organizační vedoucí) a vodáctví, později spoluzakládá vodácký oddíl. Po dokončení studia v Praze začíná pracovat v koksovně ve Vítkovických železárnách na chemických provozech. Sám sebe popisuje jako workoholika, ostatní práce a záliby jdou tedy dočasně stranou.

Během pražského jara se br. Píro podílí na znovuobnovení skautské činnosti a v rámci 48. oddílu začíná vést světlušky. Od podzimu 1968 pak vede 48. oddíl.

Po nástupu normalizace zakládají tři skautské oddíly pionýrskou skupinu Stopa, jejíž činnost je však brzy zakázána a Píro je v té době potrestán zákazem činnosti s mládeží. 48. oddíl přechází pod TJ Sokol Ostrava - Nová Ves, kde přežil po celou dobu normalizace pod „papírovým“ vedením Pírovy dcery.

Po sametové revoluci br. Píro pomáhá založit 48. středisko Ostrava, jehož se také stává vedoucím, působí také jako předseda skautského okresu Ostrava-město.

Za jeho dlouholetou činnost pro skauting mu byla navržena a v roce 2002 udělena Medaile díků a v roce 2007 Medaile sv. Jiří – zlato.

Poslední rozloučení s bratrem Pírem se bude konat v pátek 9. 2. 2018 v kostele v Ostravě Třebovicích.
Více informací lze získat u br. Adama Skopala - Mahoniho na e-mailu adam.skopal(et)gmail.com.
 
 
Lenka Šablová, asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 996x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura