....

Chyba na stránce: Je nás (opět) víc než vloni. Poděkování náčelní a náčelníka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3791-je-nas-opet-vic-nez-vloni-podekovani-nacelni-a-nacelnika?autologin=1"

Je nás (opět) víc než vloni. Poděkování náčelní a náčelníka

Je nás (opět) víc než vloni. Poděkování náčelní a náčelníka

Poděkování náčelní a náčelníka za vše, co děláte pro skauting.

Stoupáme si do pozoru, paty k sobě, do ruky klobouk, … a smekáme.

Smekáme, všem vůdkyním a vůdcům oddílů za úžasnou práci s našimi skautkami a skauty.
Smekáme členkám a členům střediskových rad a vedoucím středisek za skvělé zázemí pro práci oddílů.
Smekáme členkám a členům, předsedkyním a předsedům krajských rad, starostovi, zpravodajkám a zpravodajům Výkonné rady, členům odborů, kanceláři ústředí, vzdělavatelkám a vzdělavatelům, hospodářkám i revizákům, kteří zajišťují servis v naší organizaci.
 

Děláme skauting s nasazením a radostí, a vypadá to, že dobře. Bezmála neuvěřitelný 50procentní nárůst členské základny za posledních 12 let to naznačuje. Díky.

Stále rostoucí počet skautů a skautek je také jednoznačným důkazem, že skautská výchova má své místo ve společnosti a skautské hodnoty jsou v dnešní nejisté době stále platné.

Velký zájem o skauting ze strany dětí i rodičů však znamená nejen radost, ale také další výzvy. Např. výzvu pro všechny svrchu jmenované, aby zakládání nových oddílů přestalo být utopií a postupně se stalo jedním z možných a běžných způsobů, jak řešit reálné či pomyslné čekací seznamy dětí se zájmem o skauting.

Ještě jednou děkujeme, je nám ctí a máme radost.

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš – Čiča, náčelník
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1258x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu