....

Chyba na stránce: Dotační program Strategie v oddílech prodloužil přijem žádostí do 9. dubna - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3833-dotacni-program-strategie-v-oddilech-prodlouzil-prijem-zadosti-do-9-dubna?autologin=1"

Dotační program Strategie v oddílech prodloužil přijem žádostí do 9. dubna

Dotační program Strategie v oddílech prodloužil přijem žádostí do 9. dubna

Dotační program "Strategie v oddílech" prodloužil příjem žádostí do 9. dubna. Pokud jsi ještě nezvážil v jakém tématu Strategie Junáka - českého skauta do roku 2022 by se tvůj oddíl či středisko mohl letos posunout, pak máš poslední možnost. Rozmysli, vyplň online formulář a žádej o finanční podporu. Získat můžeš až 30 tisíc Kč. Podmínky dotace najdeš v tomto článku.

 

Podmínky programu jsou stejné jako v loňském roce. Dotační program "Strategie 2022" v oddílech nabízí střediskům a oddílům možnost žádat o částky v rozmezí 5 000 - 30 000 Kč, které jsou určené pro rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni. Pro tento program uvolnilo pro letošní rok Náčelnictvo celkem 300 000 korun, záměrem je podpořit zhruba 20 - 50 zajímavých projektů.

Cílovou skupinou pro využití dotací jsou oddíly a střediska. Žádosti předkládají střediska. Pokud vznikne nějaký nápad či projekt na úrovni okresu nebo kraje, ozvěte se nám na strategie@skaut.cz. Domluvíme se na možnostech financování v rámci jiného programu.

 

Příklady možného využití

Všechny tyto příklady vychází z konkrétních strategických témat ve Strategii:

 • zakládání nových oddílů

 • pomoc s inkluzí v oddíle

 • podpora roverské věkově kategorie

 • společenství kolem středisek

 • spolupráce mladších členů s Kluby dospělých

 • organizace setkání a výměn zkušeností

 • aktivity podporující vedoucí středisek, hospodáře, výchovné zpravodaje (setkávání, speciální vzdělávání, rozvoj)


Pro další možné využití hledejte ve strategických tématech Strategie Junáka do roku 2022.

Využití a podmínky získání

Žádosti je možné podávat o částku v rozsahu 5 000 Kč - 30 000 Kč. Pokud by váš projekt potřeboval vyšší částku (max. do 50 000 Kč), kontaktujte nás prosím a domluvíme se na individuálním navýšení dotace. Žadatel se podílí na projektu minimálně z 30 % vlastními zdroji. Tzn. například při žádosti o 5 000 Kč budou celkové náklady minimálně 7 143 Kč.


Žádosti budeme přijímat v prodlouženém termínu do
9.4. 2018 skrze vyplněný formulář, který naleznete na adrese formulare.skauting.cz/form/strategie
Zároveň vyplníte předpokládaný rozpočet vašeho projektu.


Nejpozději do 19. dubna vše vyhodnotíme a o výsledcích obratem informujeme žadatele.

Peníze budou následně zaslány na účet jednotky, po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e‑mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).


Vyúčtování dotace je nutné do 15. prosince 2018
.
Přesné podmínky vyúčtování obdržíte společně s rozhodnutím. Odevzdat závěrečnou zprávu bude jednou z nutných podmínek.


Podmínky získání finanční podpory
Je možno požádat o podporu na projekty, které splňují tyto tři podmínky:

 • projekt naplňuje konkrétní téma Strategie Junáka do roku 2022.

 • projekt je na lokální úrovni - je zřejmý přínos konkrétnímu středisku či oddílu

 • projekt je nová věc, něco, co středisko či oddíl do této doby nedělalo

 
Zacílení je schválně široké, aby vám dalo možnost přemýšlet nad tím, co je pro ně opravdu přínosné.
O udělení finanční podpory bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude základním kritériem naplnění tří podmínek (viz výše).

Tento program bude minimálně tříletý - ročník 2018 je aktuálně třetím rokem.

 
Zdroje není možné žádat na tyto položky:

 • mzdové náklady

 • výdaje na aktivity v zahraničí

 • investiční majetek (pořizovací kusová cena nad 40 000 Kč)

 • drobné občerstvení (je možné platit stravu na akci, nikoliv však občerstvení)

Upravený harmonogram

 • 9. dubna - termín odeslání žádostí

 • 19. dubna - výběr žádostí, které získají podporu

 • duben až prosinec - čerpání zdrojů

 • 15. prosinec 2018 - vyúčtování, odevzdání závěrečné zprávy (aby bylo možné aplikovat projekt i jinde)

 


 
S případnými dotazy se prosím obracejte na
strategie@skaut.cz.

 
Tom Kozel,

vedoucí Strategického odboru

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 848x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu