....

Chyba na stránce: Náčelnictvo provedlo své hodnocení kvality. Podívejte se na výsledky hodnocení a přečtěte si, jaká další témata byla na pořadu jednání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3847-nacelnictvo-provedlo-sve-hodnoceni-kvality-podivejte-se-na-vysledky-hodnoceni-a-prectete-si-jaka-dalsi-temata-byla-na-poradu-jednani?autologin=1"

Náčelnictvo provedlo své hodnocení kvality. Podívejte se na výsledky hodnocení a přečtěte si, jaká další témata byla na pořadu jednání

Náčelnictvo provedlo své hodnocení kvality. Podívejte se na výsledky hodnocení a přečtěte si, jaká další témata byla na pořadu jednání

V sobotu proběhlo 98. zasedání Náčelnictva. Velkou část programu věnovalo práci na nastavování procesu pravidelné změny starosty a připravovaném výběrovém řízení. Zabývalo se otázkou revize idey vlčat a světlušek, projednalo návrh na udělení Medailí sv. Jiří a schválilo také změnu rozpočtu organizace.

Hodnocení kvality Náčelnictva

Náčelnictvo prošlo hodnocením kvality již po páté. Sebehodnocení, které je ve skautISu k dispozici pro hodnocení oddílů, středisek, táborů či vzdělávacích akcí, obsahuje také nástroje pro evaluaci činnosti Náčelnictva.

V první fázi členové Náčelnictva v průběhu března zpracovávali individuální hodnocení kvality a na březnovém jednání bylo hodnocení diskutováno v plénu. S výsledky se nyní můžete seznámit:

K oblastem, které se ukazují jako největší slabiny činnosti patří:

  • 1.5 Kandidáti do Náčelnictva
  • 2.2 Vedení pracovních skupin
  • 13. Komunikace se členy hnutí

 

S výsledky bude pracovat Rada Náčelnictva, která zváží, popř. navrhne cesty ke zlepšení zejména v uvedených oblastech.
Grafické výstupy hodnocení v letech 2014 a 2016 jsou k nahlédnutí zde.

 

Sobotní dopoledne Náčelnictvo věnovalo,  na základě předložených materiálů, tématu “jmenování starosty”. Přítomní se vraceli k některým principiálním otázkám, jako jsou pravidelnost jmenování, délka tohoto období, hodnocení výsledků práce starosty. Dále pracovalo na znění dokumentů k výběrovému řízení na pozici starosty, které bude vyhlášeno v červnu letošního roku.

Náčelnictvo dále projednalo změnu rozpočtu organizace, tj. návrh na rozdělení 1 609 tis Kč, které se podařilo získat navíc ze státního rozpočtu díky aktivní a trvalé komunikaci Výkonné rady vůči MŠMT.  Náčelnictvo schválilo převedení celé částky (navíc s cca 400 tis Kč z Celostátních akcí a Neorganizované mládeže) do kapitoly Opravy kluboven a základen, tj. její navýšení o více než 2 mil Kč. Důvodem je extrémní nárůst požadavků ze strany OJ, které ani po tomto navýšení nebude možné zcela pokrýt.

Členky a členové Náčelnictva se seznámili s výsledky průzkumu k revizi idey vlčat a světlušek, a přestože výzkum neukázal výraznou poptávku po změně, bude se příslušná PS NJ zabývat kompletní revizí všech částí idey vlčat a světlušek s tím, že případné návrhy budou jedním z témat předsněmové diskuze přecházející XVI. valnému sněmu.

Náčelnictvo dále schválilo teze změny Organizačního řádu k zastupitelnosti vedoucích OJ na sněmech, projednalo a schválilo návrhy na udělení Medailí svatého Jiří stříbrného a zlatého stupně a část sobotního odpoledne diskutovalo o možných indikátorech zdraví Junáka - českého skauta, tj. ukazatelích, jejichž porovnáváním by v delším časovém horizontu bylo možné měřit zdraví organizace.

Více podrobnějších informací o proběhlém jednání je možné najít v zápisu z jednání, který bude v dohledné době k dispozici ve spisovně na Křižovatce. Podobně se je možné obrátit s dotazy na jednotlivé členky a členy Náčelnictva nebo na e-mail nacelnictvo@skaut.cz.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 892x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu