....

Chyba na stránce: Informace k dotacím na opravy kluboven pro rok 2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3854-informace-k-dotacim-na-opravy-kluboven-pro-rok-2018?autologin=1"

Informace k dotacím na opravy kluboven pro rok 2018

Informace k dotacím na opravy kluboven pro rok 2018

Zájem o dotace na opravy a údržbu kluboven a základen letos skokově vzrostl. Žadatele prosíme o strpení, na rozdělení podpory pracujeme. Díky intenzivnímu jednání s ministerstvem došlo v nedávné době k navýšení schválených prostředků a podporu tak získá více staveb. I přes veškerou naší snahu ale nebudeme moci vyhovět značné části podaných projektů.

Organizační jednotky letos zpracovaly téměř dvojnásobek žádostí o dotaci oproti loňskému roku. Souhrnná žádaná částka se obvykle pohybovala mezi sedmi až devíti milióny korun, většinu stavebně připravených a smysluplných projektů tak bylo možné podpořit, byť ne vždy v plné výši. Bohužel požadavky na rok 2018 dosáhly téměř šestnácti miliónů korun a je jasné, že všechny žádající, i s dobrými projekty, nebude možné uspokojit.

Soustavná komunikace br. Výprachtického - Josého se zástupci Ministerstva přinesla letos naší organizaci navýšení dotace o 1 609 tis. Kč oproti původnímu očekávání. Minulý týden odsouhlasilo Náčelnictvo, že tyto prostředky (a část dalších) navýší stávající kapitolu na opravy a k dispozici bude celkem 9 434 tis. Kč.

Rozhodování, které projekty budou podpořeny a které nikoliv, je samozřejmě nejednoduché. Obecně jsou upřednostněny projekty pokračující z minulých let, projekty oprav kluboven před základnami, vkládání prostředků do objektů ve vlastnictví jednotek před pronájmy a je hodně sledována efektivita vynaložených prostředků (jejich přínos a dopad na cílovou skupinu). Budeme se snažit, aby jednotliví žadatelé byli co nejdříve o výsledku informováni (odhadujeme nejpozději do 14 dnů).

Za Výkonnou radu jsem rád, že jednotky mají potřebu vkládat prostředky do zlepšení stavu skautského zázemí. Budeme zvažovat, jak tuto snahu dále podpořit a zda by se nám pro následující roky nepodařilo najít další prostředky, které by jednotlivým střediskům pomohly.

Bořek Slunéčko
místostarosta
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 668x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu