....

Chyba na stránce: Pojišťovny na tábory vesměs nepřispívají. Výjimkou je OZP, Česká průmyslová ZP a Revírní bratrská pokladna. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3871-pojistovny-na-tabory-vesmes-neprispivaji-vyjimkou-je-ozp-ceska-prumyslova-zp-a-revirni-bratrska-pokladna?autologin=1"

Pojišťovny na tábory vesměs nepřispívají. Výjimkou je OZP, Česká průmyslová ZP a Revírní bratrská pokladna.

Pojišťovny na tábory vesměs nepřispívají. Výjimkou je OZP, Česká průmyslová ZP a Revírní bratrská pokladna.

Ani v letošní roce to není s příspěvky pojišťoven na dětské letní tábory nijak slavné. Kromě OZP, kde si příspěvek na tábor jako jeden z benefitů mohou vybrat účastníci programu Vitakonto, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Revírní bratrské pokladna se nabídka pojišťoven omezuje pouze na (dlouhodobé) sportovní aktivity, mezi něž se skautování bohužel nepočítá ...

 

 

 • Oborová zdravotní pojišťovna (207) podobně jako v loňském roce přispívá klientům, kteří jsou účastníky programu Vitakonto. Ti mohou za kredity na Vitakartně získat příspěvek ve výši 1000 Kč (i více) mj. právě na letní tábor.

Více zde:  
https://www.benefityozp.cz/ anebo v článku: 
http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) i letos poskytuje příspěvek na letní tábory ve výši 300 Kč, a to pro děti od 6 do 16 let včetně.

Příspěvek bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2018 Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na

https://www.cpzp.cz/programy/ v části "Zásady čerpání preventivních programů". Seznam dokladů, nutných k podání žádosti, jakož i náležitosti, které doklady musí obsahovat, najdete na odkaze: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2018.pdf

 • Revírní bratrská pokladna (213) nově do programu zařadila bonus nazvaný Prázdninový pobyt.

Příspěvek do 1000 Kč ze použít na  úhradu prázdninového pobytového tábora v přírodě pro děti do dokončení povinné školní docházky, organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, s pobytem na území ČR nebo SR v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní (nevztahuje se na příměstské tábory).  

Uvedený příspěvek se hradí jako bonus, tedy vždycky, pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky (včetně potvrzení, že pobyt absolvoval), tedy o příspěvek lze požádat až po absolvování pobytu.

 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)  v letošním roce na tábory nepřispívá, přispívá pouze na volnočasové sportovní aktivity.

   

 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201) na letní tábory v letošním roce nepřispívá.

   

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) na letní tábory ani volnočasové aktivity nepřispívá.

   

 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) sice přímo na letní tábory nepřispívá, má ale v nabídce jiné produkty a benefity, které lze využít na úhradu volnočasových sportovních aktivit.

 

Lenka Šablová, asistentka starosty

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1521x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu