....

Chyba na stránce: Přinášíme dvě klíčové informace ohledně letních táborů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3873-novinky-ohledne-taboreni-v-zaplavovych-oblastech-a-delky-posudku-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete?autologin=1"

Přinášíme dvě klíčové informace ohledně letních táborů

Přinášíme dvě klíčové informace ohledně letních táborů

Letní tábory se nám pomalu blíží a proto vám přinášíme důležité  informacekteré vám mohou tábory zjednodušit. Jedná se o prodloužení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a o táboření v záplavových územích.

Prodloužení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte na dva roky

Povinnost doložení posudku o zdravotní způsobilosti dítěte je upravena v § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Do 1.11.2017 byla stanovena platnost posudku na jeden rok, od tohoto data je platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte prodloužena na dva roky.

Základní myšlenkou je sjednocení termínu platnosti posudku s periodou pravidelných zdravotních prohlídek u praktického lékaře dítěte. Doporučujeme tak, aby oddíly rodičům dětí navrhli získání posudku spojit vždy právě s pravidelnou prohlídkou a nemuseli tak kvůli posudku chodit k lékaři zvlášť. Zároveň by tato novinka mohla změnit praxi některých lékařů, kteří davají posudky bez skutečné prohlídky dítěte a bude tedy větší pravděpodobnost, že dítě jedoucí na tábor je skutečně zdravotně způsobilé.

Zároveň doporučujeme si ohlídat, aby neměl posudek o zdravotní způsobilosti zkrácenou platnost. Někteří lékaři neznalí novely by mohli stanovit platnost posudku pouze na jeden rok.

Pokud má některé dítě posudek z doby před účinností novely, tedy před 1. listopadem 2017, u kterého není uvedena doba platnosti, doporučujeme i v takovém případě získat posudek nový, jelikož vycházíme z předpokladu, že lékař, který první posudek vydal, mohl potvrdit zdravotní způsobilost dítěte pouze na jeden rok.

Pouze pro doplnění připomínáme, že platnost posudku u osob činných na táborech jako dozor je již od zimy 2016 také prodloužena na dva roky.

Probíhající změna vodního zákona ve prospěch stanových táborů

Aktuální podoba platného a účinného zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) zakazovala a stále zakazuje podle § 67 odst. 2 písm c) pořádání táborů v záplavových územích (na tento problém jsme upozorňovali v jiných článcích).

Před několika dny však opustila Poslaneckou sněmovnu ve schválené podobě novela vodního zákona a míří k projednání do Senátu. Součástí této novely je změna právé výše uvedeného zákazu ve prospěch stanových táborů, které na konkrétním záplavovém území probíhaly již dříve (a nyní by kvůli rozšíření záplavového území nemohly).

Konkrétně má nová pasáž mít tuto podobu:

§ 67

"(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

...d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit."

Znamená to tedy, že podsadové a jiné stanové tábory, které až do doby stanovení nové aktivní zóny záplavového území nebo rozšíření zóny stávající na daném území probíhaly, mohou probíhat i nadále za dodržení přiměřených opatření - zejména vypracovaného a reálně použitelného evakuačního plánu.

Výše uvedené však bude platit pouze v případě, pokud danou novelu nezamítne Senát, případně ji nevrátí prezident ČR. Očekáváme však, že by k tomu dojít nemělo a zároveň by celý proces mohl doběhnout do blížících se prázdnin.

Tuto novinku tak zatím nezapracováváme do směrnice k táborům, ale čekáme na řádné dokončení legislativního procesu, o čemž Vás budeme informovat.

Zda se Váš tábor nachází v aktivní záplavové zóně, ověříte na mapě záplavových území.

Během května-června tak můžete očekávat aktualizovanou směrnici o dvě výše uvedené novinky, v současnosti zůstává závazná současné znění směrnice (vyjma doby platnosti posudku u dítěte, která je již skutečně dva roky).

 

V případě potřeby dalších informací si projděte sekci skaut.cz/tábory nebo pište na registrace@skaut.cz

Jan Novák
koordinátor pro oblast organizace
 

Vodní zákon doputoval 31. 5. na podpis k prezidentovi

Naposledy jsme informovali o tom, že vodní zákon míří do Senátu. Senátoři měli k zákonu připomínky a nakonec ho zamítli a vrátili do Poslanecké sněmovny. Ta ho ovšem rychle projednala a potvrdila své původní stanovisko. Zákon byl pak odeslán prezidentovi k podpisu. Pak už bude čekat jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

„Po celou dobu projednávání se objevovaly různé připomínky, žádná však k našemu problému, resp. navrhovanému řešení s pořádáním táborů u vody. Tedy k výjimce ze zákazu činností, které se nesmí konat v tzv. aktivních zónách záplavových území,“ shrnuje situaci Aleš Sedláček.

V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova: „...to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.

„Drobný, ale podstatný detail však tkví v posledním paragrafu, kde se praví, že zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. Tedy jediné, co nám na postižených místech pro letošek zbývá, je argumentovat tím, že už to opravdu příští rok bude jinak,“ dodává předseda ČRDM.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6437x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu