....

Chyba na stránce: Hledáme nejlepšího starostu. Náčelnictvo v červnu vypíše výběrové řízení. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3889-junak-hleda-nejlepsiho-starostu-nacelnictvo-v-cervnu-vypise-vyberove-rizeni?autologin=1"

Hledáme nejlepšího starostu. Náčelnictvo v červnu vypíše výběrové řízení.

Hledáme nejlepšího starostu. Náčelnictvo v červnu vypíše výběrové řízení.

Náčelnictvo se snaží o větší otevřenost způsobu obsazování pozice starosty naší organizace a proto se rozhodlo v červnu vyhlásit výběrové řízení na tuto pozici.

Chceme, aby šanci stát se starostou či starostkou dostalo co nejvíce kvalitních uchazečů a uchazeček. Už teď proto zveřejňujeme první informace o plánovanému harmonogramu a podmínkách:

Výběrové řízení bude otevřeno od svého vyhlášení počátkem června do 1. poloviny září 2018.

Bude se jednat o otevřené výběrové řízení, při kterém uchazeči představí koncepci fungování starosty a Výkonné rady, představu o svém týmu a uvedou své zkušenosti.

Nejde o vyjádření nespokojenosti s prací současného starosty, ale o systémovou změnu směřující k otevřenějšímu obsazování této klíčové funkce. Stávající starosta je také k účasti ve výběrovém řízení přizván.

Dle aktuálního návrhu bude pro přihlášení se do výběrového řízení potřeba:

 • Strukturované skautské a profesní CV včetně informace o členství v organizacích a politických stranách či hnutích.
 • Dotazník, který mapuje předcházející zkušenosti (v návaznosti na kompetenční profil, zejména část týkající se zkušeností)
 • Představení koncepce fungování starosty a Výkonné rady v doporučeném rozsahu maximálně 5 stran A4. Její součástí bude:
  • Vize řízení Junáka – českého skauta - je nutné uvést, kam se má řízení organizace po dobu výkonu funkce starosty posunout a jakým způsobem budou vize naplněny. Kandidát by se měl zamyslet i nad tím, jaká témata považuje pro rozvoj organizace za důležitá.
  • Řízení týmu - návrh své představy o řízení Výkonné rady, kanceláře Ústředí Junáka a spolupráce s Náčelnictvem (včetně návrhů metod pro řízení a plnění úkolů).
  • Složení nejužšího týmu - návrh nejbližších spolupracujících osob a jejich krátké představení (včetně informace o tom, jestli už byli lidé osloveni, a zda s tím souhlasí).
  • Představení své osoby - uvedení předpokladů pro výkon funkce starosty, představení své motivace a silné a slabé stránky. Kandidát uvede tři dosavadní skautské a osobní úspěchy.
  • Výkon funkce - kandidát uvede, zda by funkci starosty vykonával jako dobrovolník či nikoliv.

Prosíme o sdílení informace o výběrovém řízení všem lidem ve vašem okolí. Zároveň neváhejte oslovovat i ty, o kterých si myslíte, že by mohli stanout v čele Junáka – českého skauta v příštích letech.

Za pracovní skupinu Náčelnictva

Ladislav Pelcl - Bilbo
ladislav.pelcl@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3170x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu