....

Chyba na stránce: Jaké překážky ztěžují zakládání nových oddílů? Co jsme zjistili a jak to zlepšit - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3896-jake-prekazky-ztezuji-zakladani-novych-oddilu-co-jsme-zjistili-a-jak-to-zlepsit?autologin=1"

Jaké překážky ztěžují zakládání nových oddílů? Co jsme zjistili a jak to zlepšit

Jaké překážky ztěžují zakládání nových oddílů? Co jsme zjistili a jak to zlepšit

Zakládání nových oddílů je jedno z témat strategie Junáka – českého skauta. Chceme aktivně podpořit zakládání nových oddílů, rádi bychom proto odbourali překážky, které dnes zbytečně komplikují vnik nových oddílů.  

Koncem ledna jsme dokončili projekt Analýza zkušeností a podnětů, kde jsme sbírali podněty z jednotek a od činovníků napříč naší organizací, ale také z mnoha zahraničních skautských organizací. Nyní se naplno věnujeme diskuzi a analýze překážek, jejíž konečným výsledkem bude souhrn bariér, které mohou být při zakládání nových oddílů problémem.

Během příprav a připomínkování zadání jsme oslovili vedoucí, kteří v posledních letech zakládali nové oddíly. Získali jsme tak jejich zkušenosti a začali se nám rýsovat možné překážky. Také se zaměřujeme na existující překážky, pokud chce nový oddíl založit neskaut či s žádostí přijde starosta nebo obec.

Další pohled nám poskytl malý dotazníkový průzkum, ve kterém jsme zjišťovali, proč některá střediska nezakládají nové oddíly. Oslovili jsme 72 středisek napříč všemi kraji s návratností odpovědí téměř 60%. To nám umožnilo vnést do tématu další pohled. Pro více informací se můžete podívat na shrnutí dotazníku.

Jaké překážky jsme zatím identifikovali?

Z výše uvedených zdrojů jsme dokázali identifikovat překážky, které se jeví pro zakládání oddílů podstatné a dají se sdružit několika kategorií:

Personální zajištění

 • Nalezení vhodného vedoucího, který má dostatečné kompetence, možnost se vzdělávat a nemusí k novému oddílu dojíždět.
 • Vzhledem k různosti organizace může být obtížná integrace skauta z jiného města.
 • Přijímání nových dospělých členů za účelem vedení dětí.
 • Zajištění a udržení nového oddílu po další generace.
 • Odchod starších členů, neschopnost využití členů bývalých nebo studium na vysokých školách.

Podpora okresů, krajů a ústředí

 • Absence metodických materiálů.
 • Chybějící finanční podpora.
 • Dotační kritéria v případě odchodu oddílu pod nové středisko.
 • Krajské ani okresní rady nepodporují zakládání nových oddílů.
 • Velké množství byrokracie.
 • Nejsou žádné výjimky pro nové oddíly. (Přednostní přijímání na vzdělávací akce/kurzy, atd.)
 • Malé podvědomí o tématu.

Zázemí

 • Nízká kapacita stávajících kluboven a zázemí pro činnost.
 • Nový oddíl nemá vůbec nic do začátku (klubovnu, táborové vybavení, ani tužku, papír, kotlík, atd.).

Členská základna

 • Žádné povědomí o skautingu na místech, kde skauting není.
 • Malý zájem dětí.
 • Konkurence středisek v jednom městě.

Co si o tom myslíš? Přidej svůj názor!

Díky tomuto projektu získáváme mnoho důležitých informací, které se promítnou ve všech navazujících projektech a měly by pomoci usnadnit zakládání nových oddílů.

Souhlasíš? Nebo vidíš překážky někde jinde? Kterými kroky bychom překážky měly odstranit? Umíme v Junáku - českém skautu zakládat nové oddíly? Mnoho otázek, tak pojďme společně najít řešení.

Do letních prázdnin (na přelomu května a června)  plánujeme dvě osobní setkání, na kterých bude prostor k diskuzím a možným návrhům řešení. Bližší informace zveřejníme v dalších týdnech na Křižovatce.

Šárka Pavlásková
koordinátorka projektu Zakládání nových oddílů

 

Něco více o tématu zakládání nových oddílů si můžete přečíst v dokumentu Realizace strategického tématu ZNO.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1464x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu