Logo

Jaké překážky ztěžují zakládání nových oddílů? Co jsme zjistili a jak to zlepšit

Zakládání nových oddílů je jedno z témat strategie Junáka – českého skauta. Chceme aktivně podpořit zakládání nových oddílů, rádi bychom proto odbourali překážky, které dnes zbytečně komplikují vnik nových oddílů.  

Koncem ledna jsme dokončili projekt Analýza zkušeností a podnětů, kde jsme sbírali podněty z jednotek a od činovníků napříč naší organizací, ale také z mnoha zahraničních skautských organizací. Nyní se naplno věnujeme diskuzi a analýze překážek, jejíž konečným výsledkem bude souhrn bariér, které mohou být při zakládání nových oddílů problémem.

Během příprav a připomínkování zadání jsme oslovili vedoucí, kteří v posledních letech zakládali nové oddíly. Získali jsme tak jejich zkušenosti a začali se nám rýsovat možné překážky. Také se zaměřujeme na existující překážky, pokud chce nový oddíl založit neskaut či s žádostí přijde starosta nebo obec.

Další pohled nám poskytl malý dotazníkový průzkum, ve kterém jsme zjišťovali, proč některá střediska nezakládají nové oddíly. Oslovili jsme 72 středisek napříč všemi kraji s návratností odpovědí téměř 60%. To nám umožnilo vnést do tématu další pohled. Pro více informací se můžete podívat na shrnutí dotazníku.

Jaké překážky jsme zatím identifikovali?

Z výše uvedených zdrojů jsme dokázali identifikovat překážky, které se jeví pro zakládání oddílů podstatné a dají se sdružit několika kategorií:

Personální zajištění

Podpora okresů, krajů a ústředí

Zázemí

Členská základna

Co si o tom myslíš? Přidej svůj názor!

Díky tomuto projektu získáváme mnoho důležitých informací, které se promítnou ve všech navazujících projektech a měly by pomoci usnadnit zakládání nových oddílů.

Souhlasíš? Nebo vidíš překážky někde jinde? Kterými kroky bychom překážky měly odstranit? Umíme v Junáku - českém skautu zakládat nové oddíly? Mnoho otázek, tak pojďme společně najít řešení.

Do letních prázdnin (na přelomu května a června)  plánujeme dvě osobní setkání, na kterých bude prostor k diskuzím a možným návrhům řešení. Bližší informace zveřejníme v dalších týdnech na Křižovatce.

Šárka Pavlásková
koordinátorka projektu Zakládání nových oddílů

 

Něco více o tématu zakládání nových oddílů si můžete přečíst v dokumentu Realizace strategického tématu ZNO.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1463x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura