Logo

Jak má znít slib a zákon vlčat a světlušek?

Naše hnutí otevírá pandořinu skřínku - podobu idey vlčat a světlušek, pevné součásti myšlenkových základů skautingu. Pokud se má změnit, chceme aby byl výsledek ten nejlepší možný. Pomůžeš, přidáš se?

Proč se do toho pouštíme?

Valný sněm ve Velkém Meziříčí dal Náčelnictvu za úkol, aby se vážně zabývalo zněním zákonu, slibu a hesla (přidali jsme si i zbývající prvek idey - příkaz) vlčat a světlušek. Náčelnictvo ke splnění tohoto úkolu založilo pracovní skupinu pro revizi idey vlčat a světlušek. Skupina během zimy provedla výzkum, který si kladl za cíl (mimo jiné) zmapovat práci s ideou. Závěrečnou zprávu z výzkumu najdeš jako dokument připojený k tomuto článku. Po tom, co se Náčelnictvo seznámilo s výsledky, uložilo pracovní skupině, aby provedla kompletní revizi idey a navrhla nové znění jednotlivých prvků (tedy zákona, slibu, hesla a příkazu).

Kompletní revizí rozumějme nejen úpravu samotného textu, ale i přemýšlení nad obsahem: Jaké hodnoty máme dětem ukazovat tímto výchovným nástrojem? Mají všechny prvky ukazovat stejné hodnoty, nebo má každý sloužit k něčemu trochu jinému?

Návrh nové podoby znamená skutečně jenom návrh

Náčelnictvo chce výsledky práce předložit do předsněmové diskuze, vyvolat širokou debatu v hnutí a chce pomoct k přijetí takového rozhodnutí, které bude hnutí považovat za nejlepší. Ano, jedna z možných variant tedy je, že proběhne diskuze nad alternativními návrhy, ale nakonec se podoba nezmění.

Jízdní plán naší revizní výpravy vypadá zhruba takto

V zimě jsme řešili, jak se s ideou pracuje, jak vypadá a jak se v čase měnila. Během jara a léta 2018 se chceme potkat s co největším množstvím sestřiček a brášků na co nejvíce místech a o ideji si povídat. Závěry z této veřejné diskuze chceme shrnout a podrobit názorové oponentuře zkušených pedagogů, psychologů a skautů (podzim 2018). V zimě chceme předložit do hnutí návrh(y) nového znění a zahájit další fázi veřejné debaty. Během jara 2019 chceme zapracovat připomínky a zformulovat téma předsněmové diskuze k valnému sněmu v roce 2020.

Jak se můžeš zapojit? Přijď na debatu! Řekni, co si myslíš, a poslouchej, co si myslí ostatní.

Jestliže nestíháš přijít, tak nám napiš - tady do komentářů, na facebooku do komentářů nebo se klidně rozepiš do mailu (nj_idea@skaut.cz). Žádná podstatná novinka ti neunikne, budeš-li sledovat křižovatku, facebookovou stránku OVASu a skupinu pro vedoucí vlčat a světlušek. Chceme, abychom měli z výsledku radost. Každý názor se počítá. Pomoz nám, prosím.

Na viděnou na debatách,
PS NJ pro revizi idey vlčat a světlušek
Denisa, Ferda, Majkl, Mája, Šimi, Šípek, Vykuk, Vojta, Vokin

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3540x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura