....

Chyba na stránce: Jak může výchovný zpravodaj pomoci s tábory - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3926-jak-muze-vychovny-zpravodaj-pomoci-s-tabory?autologin=1"

Jak může výchovný zpravodaj pomoci s tábory

Jak může výchovný zpravodaj pomoci s tábory

Blíží se léto a s ním pro většinu oddílů i vyvrcholení skautského roku - letní tábor. Přípravy jsou v plném proudu a vedení táborů často neví, co udělat dřív. Pomocnou ruku určitě rád podá výchovný zpravodaj či výchovná zpravodajka střediska. Pár užitečných podnětů pro výchovňáky (co mohou nabídnout) předkládáme v tomto článku. Pro vedoucí táborů naopak může text posloužit k tomu, aby věděli, s prosbou o jakou pomoc se na své výchovné mohou obrátit.

Jako střediskový výchovný zpravodaj jsi užitečným pomocníkem pro vedoucí oddílů, nejinak je tomu v oblasti přípravy a realizace letních táborů. Začni tím, že zjistíš od táborových týmů, co řeší a zda by nepřivítali nějakou formu pomoci. Může se stát, že někdo tábor povede poprvé, zde je pro tebe velká příležitost k mentorskému zásahu. Osobní schůzka s konzultací a předávání praktických zkušeností z táborového života může zabránit mnoha klopýtnutím, prober s organizátory tábora běžné věci spojené s jeho organizací - denní řád, symbolický rámec celotáborovky, údržbu pořádku, organizaci nástupů, vaření, táborovou administrativu,… Domluv se, zda bys nemohl dorazit na předtáborovou týmovku, kde řeší program a dramaturgii tábora. Následně můžeš týmu poskytnout zpětnou vazbu na jejich práci, případně užitečné rady, co by šlo udělat lépe, čeho lze využít.

Určitě se taky vyplatí zorganizovat ve středisku výměnu zkušeností mezi jednotlivými oddíly na téma “tábor”. Praktický inspiromat (např. typy rozcviček, zapojení dětí do chodu tábora, táborová pravidla, řešení mobilů,..) jistě přijde všem organizátorům vhod a ušetří jim časté objevování objeveného. Je dobré promyslet, koho na takové setkání přizvat, zda pouze vedení táborů nebo celé oddílové rady včetně rádců. Hodně záleží na programu setkání, jeho formátu a stanovených cílech výměny zkušeností. Užitečný je taky rozhovor s vedením táborů o bezpečnosti (včetně té psychické) dětí na táborech, nemusí to být několika hodinová akce, připrav si výstup na toto téma v rámci posledního jednání střediskové rady před létem.

S čím technickým pro zajištění kvalitních táborů vlastně můžeš jako výchovný zpravodaj pomoci? Už při prvním plánování letních táborů můžeš poradit či poskytnout užitečné kontakty na vhodná tábořiště, následně pomoci se zajištěním potřebného (pitná voda, chemické WC,…). Dále pomoci se sháněním chybějícího táborového  vybavení, možná někomu chybí podsady, tee-pee, plachty na jídelnu, vojenská sprcha,… - tyto potřeby je dobré sdílet v rámci oddílů na středisku i mimo něj. Podobně může mít některý oddíl vybavení pro zajímavý program (taneční podložky, deskové hry, náčiní na neobvyklý sport), ty můžeš být potřebným prostředníkem pro nabídku/poptávku po tomto dobře využitelném materiálu.

Zkus taky propojit jednotlivé oddíly, které táboří na podobných místech, třeba vymyslí nějaký společný program. Často organizátoři táborů shání někoho do svých týmů, střediskový výchovný zpravodaj by měl být schopným personalistou (viz nová kapitola metodiky pro výchovné zpravodaje o personalistice), a tak bude dobré, když poskytneš táborníkům servis i v této oblasti, případně můžeš zajistit pomocníky na konkrétní program (instruktora vysokých lanových překážek, ornitologa, zkušeného vodáka,…).

Ideální samozřejmě je, když se následně coby výchovný zpravodaj osobně přijedeš na tábory podívat. Takovou návštěvu předem dojednej s vedením tábora. Zároveň je skvělé, když nabídneš a připravíš nějaký zajímavý program pro táborníky (besedu, společné zamyšlení, vyprávěný příběh, prožitkovou hru,… - podle tvých možností, potřeb oddílu a programu tábora). Sám si uděláš dobrou představu o výchovné práci v oddílech a přiložíš svou ruku k dílu, tak by to mělo přece být!

A nezapomeň v souvislosti s táborem a koncem skautského roku připomenout oddílákům nástroj Hodnocení kvality táborů i oddílů.

Ať se nám všem léto vydaří!

Michal Bureš - Bumerang
koordinátor projektu Podpora výchovných zpravodajů

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 865x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu