....

Chyba na stránce: Podívejte se, co nám Hodnocení kvality říká o naší činnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3974-podivejte-se-co-nam-hodnoceni-kvality-rika-o-nasi-cinnosti?autologin=1"

Podívejte se, co nám Hodnocení kvality říká o naší činnosti

Podívejte se, co nám Hodnocení kvality říká o naší činnosti

Ohlédli jste se v oddíle či jiné jednotce za minulým rokem? Zhodnotili jste svou činnost a našli prostor pro zlepšování, nebo jste se naopak jen poplácali po zádech a šli dál? Pojďme se společně podívat na poslední rok a na to, kolik z nás k tomu využilo nástroj hodnocení kvality.

Co hodnocení kvality vlastně je? NÁSTROJ, který:

 • pomáhá zjistit kvalitu skautské činnosti
 • umí s naší pomocí pojmenovat, v čem jsme dobří a kde máme prostor na zlepšení
 • generuje jednoduché výstupy v pěkné grafické podobě
 • inspiruje, jak se v konkrétní oblasti můžeme zlepšit
 • umožňuje porovnání s předchozím obdobím
 • a mnoho dalšího, jak uvádíme ještě ke konci zprávy

Zajímá vás příklad konkrétních výstupů? Jak může vypadat takové doporučení, jak se zlepšit? Otevřete si přiložený soubor, kde je k nahlédnutí ukázkový konkrétní výstup.

“Obrovský přínos vidím v tom, že hledat odpovědi na dané otázky vyvolává diskuzi o tom, jak to ve skutečnosti je a jak to každý ze svého pohledu vidí. A každý může jiný problém vidět z různých rolí v jednotce jinak (ne všichni vidí do hloubky věci a neví, co všechno za tím stojí).”

Petr Foltýn - Medvěd, středisko Josefa Šivela Otrokovice

Jak konkrétně s Hodnocením kvality začít najdete zde. Případně se můžete s dotazy obrátit na koordinátorku projektu Kačku - Kateřinu Slavíkovou přes e-mail kvalita@skaut.cz.

Jak jsme tedy dopadli?

Je pozitivní, že jsou stále oddíly, střediska, tábory aj., které se hodnocení kvality účastní. Bohužel tak jako už loni účast klesala, letos tomu není jinak. Stoupající tendenci má pouze okres a kraj. Avšak u ostatních je to spíše naopak - jak můžete vidět na konkrétních číslech níže.

Čísla za rok 2017

 

Hodnocení zahájilo

Hodnocení ukončilo

% zapojených z celkového počtu

Družina

1004

6

0,59%

Oddíl

2114

151

7,14%

Středisko

484

48

9,97%

Okres

61

7

11,47%

Kraj

14

4

28,57%

 

V první tabulce můžeme vidět, že je značná vůle nástroj Hodnocení kvality používat. Čísla zahájených hodnocení nejsou malá. Bohužel k úplnému dokončení se dostane jen velmi malý zlomek z nás. Podstatnou otázkou zůstává, proč tomu tak je.

V loňském roce bylo jedno z témat Sond věnováno právě Hodnocení kvality. Jako nejvýznamnější překážky v dokončení Hodnocení kvality se ukazují:

 • časová náročnost
 • problematika kritérií (příliš obecné, nejasné, neodpovídající pořadí...)
 • složitost nástroje
 • přílišná obecnost
 • nedostatečná motivace vedení s nástrojem pracovat např. v rámci oddílové rady
 • nepříliš uživatelsky příjemné prostředí ve skautISu

Do budoucna se budeme snažit tyto překážky snížit či zcela odstranit.

Pokud vidíte u nástroje prostor pro zlepšení i jinde, víc konkrétněji, podělte se o své zkušenosti a nápady s lidmi, kteří mají Hodnocení kvality na starost - konkrétně na e-mail kvalita@skaut.cz, kde s vašimi nápady a zkušenostmi bude dál pracovat koordinátorka projektu Kačka.

Buďme ale pyšní na to, že už Hodnocení děláme a posouváme kvalitu ve svých oddílech, střediscích, na akcích atd. Sdílejme své zkušenosti i s těmi, kdo se z jakéhokoli důvodu k Hodnocení ještě nedostali. Buďme jim dobrým příkladem, pomozme jim, budou-li to potřebovat a stát o to.

Děkujeme všem, kdo se do Hodnocení kvality již zapojili, a těšíme se na další, kteří se k tomu teprve chystají.

Protože hlavním cílem je přemýšlet o kvalitě skautské činnosti

Organizace zažívá velký boom a nejen proto se chceme stále posouvat dál, růst a makat na sobě. K tomu je potřeba vědět, kde právě stojíme a po jaké cestě a kam chceme dojít. Hodnocení kvality je jednou z dobře rozmyšlených cest, kterou k tomu lze využít. Zkuste to také.

K tomu nabízíme podporu:
 • propagační materiály
 • možnost pozvat si nás na povídání díky projektu vzdělávání na klíč
 • přijít na programy o hodnocení kvality na celostátních akcích - nejblíže např. na HelpDesku

 “Pro efektivní přínos je třeba se na to dopředu připravit, jinak se na tom zabije spoustu času a lidi to nebaví. “

Petr Foltýn - Medvěd, středisko Josefa Šivela Otrokovice

A jako další chystáme:
 • zjednodušování postupů
 • stále možnost nás pozvat na vaše akce
 • postupnou revizi kritérií u jednotlivých jednotek, akcí
 • sdílení příkladů dobré praxe
 • proškolení výchovných zpravodajů, aby byli schopni vám s hodnocením kvality pomoc
Zkusme dát Hodnocení kvality šanci, protože:
 • diskuse nad tím, kde jsme a kde chceme být, se ukazuje jako velmi cenný prostor pro každý tým
 • se dozvíme, co nám jde nejlíp a na čem lze stavět
 • si ujasníme naše slabiny a výzvy do budoucna
 • ve výstupech z hodnocení kvality najdeme tipy na to, jak na sobě makat
 • upozorníme vyšší jednotky a ústřední orgány, kde potřebujeme jejich podporu
 • (a co se dozvíme až později) příště už to bude daleko snazší a budeme mít dobré porovnání s minulým obdobím.
Kateřina Slavíková
koordinátorka projektu Hodnocení kvality

Pro zájemce nabízíme souhrnná data o stavu jednotek zapojených v roce 2017.

Celkové hodnocení

Letos se stále všechny jednotky zapojené do HK těší převážně dobrému hodnocení. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali vyšší růst kvality u středisek a okresů. Naopak mírné zhoršení je u oddílů, kdy se část % z Hodně dobré přehoupla do Slabé.

 

Hodně slabé

Slabé

Dobré

Hodně dobré

Družina

0%

33,33%

66,66%

0%

Oddíl

0%

12,58%

83,44%

3,97%

Středisko

0%

10,41%

89,58%

0%

Okres

0%

28,57%

57,14%

14,28%

Kraj

0%

50%

50%

0%

Hodnocení po oblastech

V této tabulce se dozvíte, jak si stojí jednotlivé jednotky v 5 oblastech hodnocení kvality. Stejně jako v loňském roce máme největší potenciál a prostor pro naše zaměření na všech úrovních v oblasti Řízení a plánování, které je u většiny jednotek hodnoceno jako slabé, nebo k tomu mají velmi blízko. Další oblast, které vykazuje nižší procento úspěšnosti, je Působení na venek, která v loňském roce byla nejúspěšnější oblastí. Naopak oblasti, ve kterých jsme nejvíce úspěšní, jsou letos opět Zázemí a poté Lidé. Avšak ve všech oblastech jsme na tom hůře oproti roku 2016.

 

Lidé

Program
a činnost

Působení navenek

Řízení
a plánování

Zázemí

Družina

63%*

62%

45%

38%

51%

Oddíl skautky
a skauti

64%

60%

60%

50%

68%

Oddíl vlčat
a světlušek

60%

56%

56%

44%

75%

Středisko

64%

59%

63%

60%

66%

Okres

53%

58%

49%

54%

56%

Kraj

56%

50%

60%

46%

65%

 (*max je 100% kvalita v dané oblasti, jedná se o průměr zapojených jednotek)

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1390x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu