....

Chyba na stránce: Potřebujete finance na klubovnu či základnu? Sledujte investiční dotace na rok 2019. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3979-potrebujete-finance-na-klubovnu-ci-zakladnu-sledujte-investicni-dotace-na-rok-2019?autologin=1"

Potřebujete finance na klubovnu či základnu? Sledujte investiční dotace na rok 2019.

Potřebujete finance na klubovnu či základnu? Sledujte investiční dotace na rok 2019.

Podle informací z odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude někdy na přelomu podzimu a zimy vyhlášena výzva na investiční dotace na následující rok. Neznáme samozřejmě její znění, ale očekáváme i možnost podpory stavebních úprav kluboven a základen investičního charakteru.

S ohledem na přetlak žádostí je nutné podávat projekty, které jsou velmi dobře připravené, aby měly vůbec šanci uspět. Do čtvrtka 13. září bude nutné zaslat do Kanceláře ústředí popsaný záměr tak, aby bylo možné projekt posoudit z hlediska priorit a s předkladatelem komunikovat ohledně schválení záměru a případně přípravy podkladů pro žádost na ministerstvo. Upozorňujeme, že projekty s náklady do 250 tis. Kč nejsou s ohledem na náročnost administrativy pro tento způsob podpory vhodné. Čím dříve bude předkladatel Kancelář ústředí informovat, tím lépe, není nutné čekat až do září.

Záměr by měl obsahovat (není stanovena závazná forma ani formulář, stačí textová podoba, je určen pro interní potřeby organizace)
  • obecný popis celého projektu (co bude a jakým způsobem konkrétně uděláno), její zdůvodnění (proč se žádá, jaké přínosy realizace projektu přinese), popis současného stavu
  • orientační časový harmonogram přípravy a realizace stavby
  • popis majetkového vztahu k dotčeným nemovitým věcem – stavbě, pozemku
  • informaci o připravenosti záměru (zda je k dispozici projektová dokumentace a pro jaký stupeň, zda je k dispozici stavební povolení, …)
  • 2 či 3 fotografie charakterizujících objekt (pokud jsou k dispozici)
  • rozpočet nákladů nebo jejich odhad a způsob stanovení; představa zdrojů pokrytí nákladů.

 

Bořek Slunéčko
hospodářský zpravodaj
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1220x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu