....

Chyba na stránce: Hlavní hygienička ČR říká: Potvrzení o způsobilosti pro vedoucí zotavovacích akcí má vydat praktický lékař - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3987-vystupy-z-jednani-z-hlavni-hygienickou-potvrzeni-o-zpusobilosti-pro-vedouci-zotavovacich-akci-ma-vydat-prakticky-lekar-a-dalsi-odpovedi-na-vase-dotazy?autologin=1"

Hlavní hygienička ČR říká: Potvrzení o způsobilosti pro vedoucí zotavovacích akcí má vydat praktický lékař

Hlavní hygienička ČR říká: Potvrzení o způsobilosti pro vedoucí zotavovacích akcí má vydat praktický lékař

Na začátku května proběhla po dlouhém vyjednávání a s výrazným přispěním skautského senátora br. Kantora pracovní schůzka zástupců České rady dětí a mládeže (ČRDM) s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou - přečtěte si její odpovědi na dotazy, jež reagují na praxi při hygienických kontrolách táborů.

Během jednání jsme mj. obdrželi písemné odpovědi na otázky, které jste mohli položit i vy prostřednictvím článku ČRDM připravuje schůzku s hlavní hygieničkou z ledna letošního roku. Jedná se o dotazy, které jsou reakcí na praxi při hygienických kontrolách táborů – odpovědi jsou k dispozici na www.adam.cz v druhé části článku (pod čarou).

Zcela hmatatelným výstupem schůzky pak je dopis hlavní hygieničky adresovaný profesním komorám praktických lékařů, který reaguje na skutečnost, že vedoucí táborů jsou stále častěji odmítáni u praktického lékaře s tím, že posudek o způsobilosti pro práci s dětmi musí vydat závodní lékař pořadatele tábora, a potvrzuje, že vydání potvrzení o způsobilosti je dle odst. 2 §10 zákona o veřejném zdraví povinností praktického lékaře, u nějž je žadatel registrován.

Paní hlavní hygienička bohužel odmítla nabídku ČRDM ohledně pravidelných setkání, účasti na společných výjezdech po táborech či společného setkávání zástupců ČRDM s pracovníky krajských hygienických stanic, ač se toto vše v minulosti dělo a dle zkušeností to bylo přínosné pro obě strany. Nabídla naopak písemný kontakt a odpověděla na otázky, které se sešly prostřednictvím výše zmíněného článku a dotazníku.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2298x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu