....

Chyba na stránce: Skautská nadace JF vyhlašuje grantové řízení na příslib finanční podpory na stavby kluboven v roce 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4019-grant-skautske-nadace?autologin=1"

Skautská nadace JF vyhlašuje grantové řízení na příslib finanční podpory na stavby kluboven v roce 2019

Skautská nadace JF vyhlašuje grantové řízení na příslib finanční podpory na stavby kluboven v roce 2019

Cílem je vydání závazného příslibu finanční podpory v řádu stovek tisíc na investiční výdaje stavby nových kluboven nebo rozšíření stávajících klubovních prostor. Finanční podpora má být poskytnuta v roce 2019. Určeno pouze organizačním jednotkám a na stavby ve vlastnictví Junáka – českého skauta. Za novou klubovnu se považuje i nová stavba nahrazující původní klubovny.

Finanční příslib by měl jednotce posloužit jako argument pro získání dalších zdrojů, např. při jednání s obcí nebo jinými donory. Podpora nadace bude tvořit 5 až 10% celkových nákladů stavby. V roce 2018 bude podpořena jedna až dvě stavby.

Naplnění příslibu bude vázáno na dosažení předem stanovené rozestavěnosti se zajištěným financováním.

Příklad: Do určitého data budou postaveny nosné stěny a strop, na základě splnění tohoto předpokladu nadace vyplatí přislíbenou částku, která umožní hrubou stavbu zastřešit.

Příslib nebude možné čerpat na zahájení nových staveb bez zajištěného dalšího financování. Poskytnutím podpory nevzniká nadaci závazek dalšího financování nedokončené stavby.

Skautská nadace JF plánuje v dalších letech směřovat významnou část objemu nadačních příspěvků na podporu nových kluboven. Přísliby podpory jsou pilotním projektem, od kterého očekáváme vícezdrojové financování staveb. Preferovány budou projekty s potenciálem znásobení přislíbené částky, např. formou dotace obce či jiných donorů.

Podporu je možné kombinovat se skautfundingem. Nadace nabízí vytvoření dárcovského projektu pro sbírání darů.

Odkazy na existující projekty: 

Kuchyně pro SenečákPod stanem to nedámePřeKLENeme problémySkautský dům v MostěSkauti až na půduKupujeme sv. Martina na Olšanských horách

Termín uzávěrky žádostí 30. září 2018.

P.S. pro stavitele: Druhé setkání stavitelů je plánováno na sobotu 9.2.2019 v Pardubicích

 

 Brzobohatý Ivo (Ještěr)

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1517x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu