....

Chyba na stránce: Opustila nás sestra Eva Šimerová z Volyně, nositelka Řádu Stříbrného trojlístku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4026-opustila-nas-sestra-eva-simerova-z-volyne?autologin=1"

Opustila nás sestra Eva Šimerová z Volyně, nositelka Řádu Stříbrného trojlístku

Opustila nás sestra Eva Šimerová z Volyně, nositelka Řádu Stříbrného trojlístku

V sobotu 7. 7. 2018 nás opustila sestra Eva Šimerová, nositelka Řádu Stříbrného trojlístku, dlouholetá členka Svojsíkova oddílu a nositelka dalších skautských vyznamenání. 

Sestra Eva se narodila v roce 1934, skautkou se stala ve 12 letech a od té doby byl celý její život spjat se skautingem. Při každé obnově Junáka - českého skauta, ať již v roce 1968, tak především po roce 1989 se ihned aktivně zapojila do obnovy organizace. I v dobách zákazu skautingu udržovala kontakty s mnoha sestrami.

Do Strakonic se přistěhovala v osmdesátých letech, kdy se zapojila do práce střediska -  zúčastňovala letních táborů nejen jako zdravotnice, ale některé tábory i sama vedla. V letech 1992 až 1995 byla členkou Zdravotní rady Junáka a podílela se na vydání první příručky pro zdravotníky. Výčet táborů, lesních škol a kurzů, kterých se zúčastnila jako zdravotnice nebo instruktorka by byl velmi dlouhý.

Kdo znal sestru Šimerovou osobě, pamatuje si ji jako plnou energie a radosti ze života. Byla dobrou posluchačkou, takže nebylo divu, že jí mnozí svěřovali své starosti a problémy.   I při svém vyšším věku se stále aktivně zapojovala do činnosti v střediska a Svojsíkova oddílu, později, když jí to zdraví už nedovolovalo, byla alespoň ve stálém kontaktu.

Věnujte prosím sestře Šimerové spolu s námi tichou vzpomínku.

Poslední rozloučení se sestrou Evou Šimerovou proběhlo 13. 7. ve Strakonicích.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 952x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu