Logo

Dotace 2019. Souhrn možností a termínů podání žádostí. První uzávěrka již 13. září

Ve kterých oblastech může Vaše jednotka zažádat o dotaci? Připravte se na příští rok již nyní a získejte díky podpoře z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotační podporu na své projekty až ve výši 70% celkových nákladů. Žádosti podávejte na ústředí do uvedených termínů.

Investiční stavební projekty

Termín: 13.9.2018
Váš záměr pošlete mailem na kancelar@skaut.cz

Připravujete zásadní proměnu kluboven nebo základny? Potřebujete rozšířit kapacitu? Nebo připravujete projekt nové stavby?
Oblast investic je určená pro projekty v pokročilém stádiu přípravy a zpravidla většího rozsahu (nad 250 tis. Kč). Přijaté záměry budou posouzeny z hlediska vhodnosti a priorit, s úspěšnými předkladateli budeme dále řešit přípravu podkladů pro podání žádosti přímo na ministerstvo.

Více si přečtete v sekci investičních dotací a na 2. stránce Směrnice k žádostem o dotace na rok 2019.

Sportovní aktivity pro veřejnost

Termín: 16.9.2018

Vzhledem k pozdnímu zveřejnění programu se ozvěte do 28.10.2018, pokud máte zájem žádat. Stačí napsat informaci o vašem zájmu, nemusíte ještě posílat dokončený projekt, nicméně ten bude potřeba v zápětí. Piště na kancelar@skaut.cz.
Vyplněnou žádost (bude doplněna po zveřejnění) pošlete mailem na kancelar@skaut.cz

Na uspořádání veřejných sportovních závodů a klání lze využít dotaci z Ministerstva obrany (dále MO). Zpravidla je možné žádat o částky v rozmezí 10 - 120 tis. Kč, zpracované žádosti na MO podává ústředí. Dotační program na rok 2019 dosud nebyl ze strany MO vypsán, mělo by se tak ale stát začátkem září. Na vyplnění žádostí nebude mnoho času a je tak třeba s přípravou projektu začít co nejdříve.

Akce pro neorganizovanou mládež

Termín: 1.10.2018
Žádost na následující rok připravte a odevzdejte prostřednictvím SkautISu.

Jedná se o podporu aktivit pořádaných pro děti a mladé ve věku 6 – 26 let mimo naše oddíly. Mohou to být akce tematicky zaměřené (sportovní, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav), pravidelná setkání v klubovně (rukodělné, herní) i příměstské tábory. Podmínkou je pravidelná činnost, tedy alespoň dvě akce v projektu. Dotační podpora činí zpravidla 10 – 30 tis. Kč, ale i více, v návaznosti na rozsah, kvalitu a dosah projektu.

Podrobněji v sekci dotací na akce NM a ve směrnici k žádostem na 1. straně.

Opravy a údržby kluboven a základen (neinvestiční)

Termín: 25.11.2018
Žádost na následující rok připravte a odevzdejte prostřednictvím SkautISu.

Vlastníte klubovnu či základnu, která vyžaduje opravy, ale středisko na ně nemá dostatek financí? Oproti investicím je tato kapitola určená  pouze na opravy nebo výměnu toho, co už v objektu bylo. Jedná se především o výměny oken a dveří, opravy střech, výměny podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně. Získat lze zpravidla podporu od desítek do stovek tis. Kč.

Vyšší podpou v příštím roce předpokládáme projektům vedoucím k navýšení kapacit pro oddílovou činnost.

Věnujte prosím pozornost nutným náležitostem podaného projektu a rozlišení investičních a neinvestičních nákladů. Více o dotaci a podání žádosti v sekci neinvestičních oprav a ve směrnici k žádostem na 2. - 4. straně.

Strategie

Projekty na podporu strategie jsou již třetím rokem aktivity, které napomáhají naplňovat některý z bodů strategie 2022 na lokální úrovni. Příkladem podporovaných oblastí může být zakládání nových oddílů, podpora roverské věkově kategorie, spolupráce mladších členů s Kluby dospělých, aktivity podporující vedoucí a další. Výzva k podávání těchto projektů bude zveřejněna začátkem roku 2019.

Lze žádat o částky v rozmezí 5 – 30 tis. Kč, nejvýše na 70% celkových nákladů. Prostředky nelze využít na investiční náklady (nákup vybavení nad 40 tis. Kč) a tábory.

Čím se řídí

Podávání žádostí v těchto dotačních kapitolách upravuje Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2019. Její platnost nabývá dnem 1.9.2018.

Poskytnutí, využití a vyúčtování dotací pro organizační jednotky upravuje Směrnice k dotacím. Vydávána je začátkem každého kalendářního roku.

 

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2019 bude možné čerpat podporu i v dalších oblastech nezmíněných výše. Přehled dotací naleznete v sekci hospodaření.

Největší dotační kapitolou jsou tzv. krajské dotace, určené na provozní náklady a podporu akcí organizačních jednotek. O tyto prostředky není třeba žádat, jsou každoročně přerozdělovány jednotkám na základě krajských dotačních vyhlášek.

Dále se jedná například o dotační kapitoly podpory vzdělávacích akcí a celostátních akcí. Nemalá část prostředků jde také na podporu zahraničních aktivit a zajištění chodu Kanceláře ústředí Junáka a celé organizace.

Dotace jsou získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017 až 2020“.

 

V případě nejasností či dotazů k celé oblasti dotací nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 240.

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3243x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura