....

Chyba na stránce: Plánujete na příští rok zásadní proměnu klubovny nebo základny? Získejte investiční dotaci MŠMT - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4064-investicni-dotace-msmt-2019?autologin=1"

Plánujete na příští rok zásadní proměnu klubovny nebo základny? Získejte investiční dotaci MŠMT

Plánujete na příští rok zásadní proměnu klubovny nebo základny? Získejte investiční dotaci MŠMT

Investiční dotaci je na rozdíl od dotací na opravy a údržbu možné využít na přestavby, rozšíření a zateplení kluboven nebo základen, dobudování čističky odpadních vod a podobně, nebo na stavby nových objektů.

Podle informací z odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude během podzimu vyhlášena nová výzva pro rok 2019. Zatím neznáme její přesné znění, ale po dvou letech se opět otevírá možnost podpory stavebních úprav většího rozsahu (projekt může být víceletý). S ohledem na přetlak žádostí (výzva se týká všech NNO pracujících s dětmi a mládeží) je nutné podávat projekty, které jsou velmi dobře připravené.

Váš záměr nám pošlete do 13.9.2018 mailem na kancelar@skaut.cz, aby bylo možné projekt posoudit z hlediska priorit a byl prostor pro další přípravu podkladů žádosti na ministerstvo.

Záměr by měl obsahovat zejména:

  • obecný popis celého projektu (co bude a jakým způsobem konkrétně uděláno), zdůvodnění (proč se žádá, jaké přínosy realizace projektu přinese), popis současného stavu
  • orientační časový harmonogram přípravy a realizace stavby
  • popis majetkového vztahu k dotčeným nemovitým věcem – stavbě, pozemku
  • informaci o připravenosti realizace (zda je k dispozici projektová dokumentace a pro jaký stupeň, zda je k dispozici stavební povolení, apod.)
  • 2 či 3 fotografie nebo rendery charakterizující objekt, případně plánovanou podobu objektu
  • rozpočet nákladů nebo jejich odhad a způsob stanovení
  • představu financování projektu.

Záměr nemá stanovenou závaznou formu ani formulář.

 

Upozorňujeme, že projekty s náklady do 250 tis. Kč nejsou s ohledem na náročnost administrativy pro tento způsob podpory vhodné.

Investiční dotaci lze žádat pouze na stavby v majetku organizační jednotky, nikoliv stavby pronajaté.

 

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 240. 

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1175x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu