....

Chyba na stránce: 21. – 23. září proběhne 100. zasedání Náčelnictva. Seznamte se s tématy jednání, nebo se přijďte podívat osobně. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4071-21-23-zari-probehne-100-zasedani-nacelnictva-seznamte-se-s-tematy-jednani-nebo-se-prijdte-podivat-osobne?autologin=1"

21. – 23. září proběhne 100. zasedání Náčelnictva. Seznamte se s tématy jednání, nebo se přijďte podívat osobně.

21. – 23. září proběhne 100. zasedání Náčelnictva. Seznamte se s tématy jednání, nebo se přijďte podívat osobně.

Náčelnictvo na svém červnovém jednání schválilo změnu svého jednacího řádu s cílem otevřít se více skautské veřejnosti a umožnit jí lépe nahlédnout do své práce.

Jednání Náčelnictva se nyní můžete jednodušeji zúčastnit jako hosté – jednání jsou standardně otevřená a přístup hostů je omezen pouze kapacitou (o té se je možné ujistit dotazem na e-mail nacelnictvo@skaut.cz) nebo tím, že by část nebo celé jednání Náčelnictva bylo Radou NJ z nějakého důvodu vyhlášeno za uzavřené.

Sté jednání Náčelnictva se bude konat 21. – 23. září ve skautském areálu Na Křížku v Praze, přesný program včetně časového harmonogramu bude k dispozici týden před jednáním.

Přehled řádných materiálů Náčelnictva, včetně stručných anotací je k dispozici níže. Pokud by vás některý z bodů programu zaujal, je možné se obrátit na svého krajánka v Náčelnictvu nebo rovnou na e-mail nacelnictvo@skaut.cz s žádostí o doplňující informace či celý materiál (výjimkou mohou být materiály označené jako důvěrné).

Parametry rozpočtu a stanovení členských příspěvků 2019

Výkonná rada předkládá Náčelnictvu ke schválení parametry rozpočtu na rok 2019, tj. návrh rozdělení dotačních kapitol a návrh na stanovení výše členských příspěvků, příspěvku pro Fond nemovitostí, na STS a rozvoj informačních technologií a příspěvku na členskou kartu.

Programové teze

PS NJ pro program předkládá Náčelnictvu ke schválení tzv. programové teze, tj. pedagogické principy, které jsou ideálním stavem v jednotlivých oblastech programu a budou východisky pro revize nástroje skautské výchovy a další podpůrné prostředky pro kvalitní český skauting.

Průběh VŘ na starostu

PS NJ pro starostu předkládá Náčelnictvu ke schválení a připomínkám návrh na průběh vlastního výběrového řízení, tj. programu listopadového zasedání NJ, způsobu volby starosty a řešení situací, které mohou v souvislosti s VŘ nastat.

Řízení starosty

Materiál předkládaný náčelníky popisuje jednotlivé již používané, ale i nově navrhované nástroje Náčelnictva na řízení starosty (VRJ) a předkládá je Náčelnictvu k diskuzi a následnému schválení.

Aktualizace dlouhodobého plánu Strategie 2022

Výkonná rada informuje Náčelnictvo o aktuálním stavu naplňování Strategie 2022 a navrhuje NJ konkrétní změny pro 2. plánovanou revizi strategie, která proběhne koncem roku.

Změna OŘJ - zastupitelnost

Na základě podnětů ze sněmů 2016/2017 předkládá PS NJ pro legislativu materiál, který řeší zastupitelnost vedoucího OJ jeho zástupcem tam, kde je z titulu své funkce delegátem sněmu.

Změna OŘJ - distanční hlasování

Materiál PS NJ pro legislativu, který jako „výchozí stav“ v OŘJ ukotvuje možnost distančního hlasování členů rad OJ (doposavad je třeba, aby toto umožnila vyhláška jednotky)

Definice činovníka

PS NJ pro legislativu předkládá (na základě podnětu krajského sněmu JČ kraje) materiál k definici činovníka, resp. rozbor k otázce, zda má dojít ke změně stávající definice činovníka v kontextu s tím, že při oddílech často pracuje více dospělých mimo vedoucího oddílu a jeho zástupce/ů.

Statut Členství ve Svojsíkově oddílu

Novelu Statutu Členství ve Svojsíkově oddílu bude Náčelnictvo projednávat ve 2. čtení. Kromě technických úprav dozná statut i další poměrně výrazné změny – vyznamenání bude udělováno za konkrétní počet let aktivní činovnické práce, NJ diskutuje možnou změnu v instančním postupu.

Financování kluboven - bankovní úvěry

VRJ předkládá v souvislosti s nárůstem požadavků na financování záměrů spojených s nemovitostmi (rekonstrukce, výstavba kluboven) Náčelnictvu k diskuzi materiál k problematice financování těchto záměrů za pomoci bankovních úvěrů zastřešovaných ústředím.

Svojsíkův sen

Materiál, který shrnuje první rok činnosti projektu Svojsíkův sen

a popisuje další jeho etapy. Jedním z cílů projektu je rozvinout

v organizaci diskuzi o pořádání světového skautského jamboree

v roce 2031 v České republice.

Informace o probíhající revizi vůdcovské zkoušky

Výkonná rada informuje Náčelnictvo o aktuálním stavu probíhající revize vůdcovské zkoušky (aktuálně probíhá pilot revidovaného dokumentu, který byl dvakrát otevřen k veřejnému připomínkování).

Komunikace Náčelnictva

Materiál vznikl na základě hodnocení kvality za rok 2017 a zabývá se problematikou komunikace o práci Náčelnictva směrem do organizace.

Změna Řádu Valného sněmu

Na základě schválených tezí o změně kvalifikační požadavků na náčelní/ka a místonáčelní/ka organizace předkládá PS NJ pro legislativu novelu řádu do 1. čtení.

 

Těšíme se na vaše reakce nebo třeba i osobní setkání.

Lenka Šablová
asistentka Náčelnictva
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 931x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu