....

Chyba na stránce: Do 24. září můžete nominovat podporovatele vašeho oddílu či střediska na Cenu Přístav - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4081-do-24-zari-muzete-nominovat-podporovatele-vaseho-oddilu-ci-strediska-na-cenu-pristav?autologin=1"

Do 24. září můžete nominovat podporovatele vašeho oddílu či střediska na Cenu Přístav

Do 24. září můžete nominovat podporovatele vašeho oddílu či střediska na Cenu Přístav

Cena Přístav udělovaná každoročně Českou radou dětí a mládeže je ocenění určené zástupcům veřejné správy, samosprávy či podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří podporují vaše středisko a obecně mimoškolní práci s dětmi a mladými lidmi ve vaší obci či městě.

Pokud kolem sebe máte někoho takového, zkuste ho na Cenu Přístav navrhnout a poděkovat mu tak za jeho podporu.

Návrh na udělení ceny musí podat alespoň tři subjekty - spolky či jejich organizační jednotky,  Domy dětí a mládeže, jedním z navrhovatelů může být také školní družina či klub - kdy každý z nich vyplní "svoji" přihlášku daného kandidáta. Pokud se tedy rozhodnete někoho navrhnout, je vhodné se rovnou obrátit na další spolky či místní DDM a dohodnout se s nimi o spolunavržení přihlášky.

Náležitosti návrhu (zde je k dispozici formulář přihlášky)

  1. Jméno a příjmení /název / obchodní firma kandidáta, datum narození / IČ, bydliště / sídlo kandidáta, aktuální povolání nebo zaměstnání / předmět činnosti kandidáta.
  2. Doba a místo působení ve funkci / stručná historie podnikatele.
  3. Stručná charakteristika kandidáta.
  4. Průkazová fotografie kandidáta / logo podnikatele (pokud jej podnikatel užívá).
  5. Odůvodnění kandidatury:

Letošní slavnostní vyhlášení Ceny Přístav proběhene v úterý 27. 11. 2018 v pražském divadle Royal.

Více o historii Ceny přístav a její kompletní statu si můžete přečíst zde včetně laureátů ceny z minulých let.

V případě dotazů se je možné  obracet na Lenku Šablovou (lenka.sablova@skaut.cz) nebo přímo na Českou radu dětí a mládeže (sekretariat@crdm.cz). 

Lenka Šablová
asistentka starosty

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 861x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu