....

Chyba na stránce: Pojištění majetku – změna u movitostí, nové přihlášky a sazby. Faktury rozesílá společnost Respect - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4083-pojisteni-majetku-zmena-u-movitosti-nove-prihlasky-a-sazby-faktury-rozesila-spol-respect?autologin=1"

Pojištění majetku – změna u movitostí, nové přihlášky a sazby. Faktury rozesílá společnost Respect

Pojištění majetku – změna u movitostí, nové přihlášky a sazby. Faktury rozesílá společnost Respect

V předchozích dnech byla podepsána nová pojistná smlouva na období let 2018 – 2021. Dochází k rozšíření pojištění movitého vybavení, které se nově vztahuje na celý majetek jednotky, nikoliv k jednomu místu. Vybavení uložené v pojištěné nemovitostí je nově automaticky pojištěno v hodnotě do 150 tis. Kč.

Nová smlouva

Pojistná smlouva (pro období 1.8.2018 – 31.7.2021) je opětovně sjednána s pojišťovnou Allianz, pod novým číslem 400 043 451. V oblasti pojištění majetku nadále spolupracujeme se zprostředkovatelem pojištění, společností Respect, a.s., která zastupuje Junáka v komunikaci s pojišťovnou, napomáhá při řešení pojistných událostí a jednotkám rozesílá roční faktury za pojištění.

Fakturace pojištění majetku za pojistné období 1.8.2018 – 31.7.2019

Faktury s rozúčtováním nákladů za pojištění jsou v těchto dnech rozesílány Respectem podle námi dodaných podkladů. Doručeny jsou na kontaktním mail jednotky uvedený ve skautISu a slouží zároveň jako potvrzení o pojištění. Prosíme o jejich včasnou úhradu.

V příloze faktury naleznete soupis pojištěného majetku jednotky.

Pokud byste k doručené faktuře měli jakékoliv otázky nebo nejasnosti, dejte nám vědět na kancelar@skaut.cz nebo tel. 234 621 240.

Novinka v pojištění movitostí (vybavení jednotek)

Nově není třeba vyplňovat přihlášku pro každé pojištěné místo (adresu) uložení majetku, ale lze pojistit celý movitý majetek jednotky souhrnnou přihláškou. Dochází tak ke zjednodušení systému a možnosti přesouvání a využití vybavení po území ČR. Měla-li jednotka dosud pojištěno vybavení na více adresách, nově má pojištěno vybavení v sazbě odpovídající součtu původních pojištěných hodnot. Prostory, ve kterých je majetek uložen, stále musí splňovat podmínky zabezpečení pro případ vloupání.

Změny pro pojištěné nemovitosti

Indexace pojistné hodnoty – dle oblasti umístění stavby byla navýšena hodnota pojištěného majetku tak, aby odpovídala aktuálním cenám a nedocházelo k podpojištění. Aktuální pojistnou hodnotu nemovitosti naleznete v příloze faktury za pojištění zaslané společností Respect.

Pojištění uloženého vybavení (movitostí) – nově je součástí pojištění nemovitosti také pojištění v ní uloženého vybavení v hodnotě do 150 tisíc Kč (nepřiplácí se). Pojištění platí automaticky pro všechny dosud pojištěné objekty a není třeba o změnu žádat. Je-li zde uložen majetek s vyšší hodnotou, platí standardní cena dle zvolené kategorie.

Pojištění přihlášených jednotek bylo automaticky upraveno na současnou podobu. Dříve podané přihlášky jsou nadále platné, budeme ale rádi, pokud je aktualizujete.

Nové přihlášky

V souvislosti s výše zmíněnými změnami jsou k dispozici nové přihlášky. U nemovitostí jsou doplněny údaje k pojištění uloženého vybavení, pro movitý majetek je přihláška nyní souhrnná za jednotku, nikoliv pro jedno místo, jak tomu bylo dříve.

Nové sazby movitostí

S novým pojistným obdobím dochází ke snížení počtu pojistných kategorií hodnoty majetku a také snížení cen. Více v tabulce porovnávající vývoj cen v předešlých letech:

kategorie Sazby 2015 Sazby 2016 Sazby 2017 Sazby 2018
do 150 tis. Kč 250 180 155 150
do 250 tis. Kč 400 290 250  
do 350 tis. Kč 550 400 340 280
do 450 tis. Kč 700 500 420  
do 550 tis. Kč 850 610 520 420
do 700 tis. Kč 1000 720 720 520

 

Další podrobnosti k pojištění majetku, včetně uzavřené smlouvy a pojistných podmínek, naleznete v sekci pojištění.

Pro více informací nás můžete kontaktovat také prostřednictvím mailu kancelar@skaut.cz nebo tel. 234 621 240.

Martin Hrouza

Koordinátor dotací a pojištění

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 890x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu