....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo změny ve složení Výkonné rady - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4116-nacelnictvo-schvalilo-zmeny-ve-slozeni-vykonne-rady?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo změny ve složení Výkonné rady

Náčelnictvo schválilo změny ve složení Výkonné rady

Součástí programu jednání zářijového zasedání Náčelnictva byl mj. návrh starosty na změny ve složení Výkonné rady - konkrétně na jmenování nové zpravodajky pro dospělé a personalistiku a nové zpravodajky pro program.

Novou zpravodajkou pro dospělé a personalistiku se stala ses. Jana Jirasová - Prcek. Její skautská zkušenost zahrnuje vedení oddílu, roverského kmene, členství v přípravném týmu roverských motivačních kurzů a absolvenci lesní školy. Je členkou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara. Má dlouhodobou profesní zkušenost v oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Pozici přebírá po ses. Barboře Tichavové - Rozárce. Skautský životopis ses. Jirasové - Prcka je k dispozici zde.
 

Pozici zpravodajky pro program převzala ses. Barbora Tichavová - Rozárka, dosavadní zpravodajka pro dospělé a personalistiku, která má jako dlouholetá členka Výkonné rady dobrý vhled i do oblasti programu. Oblast programu bude řídit v těsné spolupráci s dosavadní zpravodajkou ses. Denisou Sochorcovou, která se rozhodla na funkci zpravodajky rezignovat a bude i nadále pokračovat v práci v programové oblasti a jako koordinátorka programových aktivit.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 941x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu