....

Chyba na stránce: Další registrace se blíží. Směrnice aktualizuje termíny a částky členských příspěvků na rok 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4190-dalsi-registrace-se-blizi-smernice-aktualizuje-terminy-a-castky-clenskych-prispevku-na-rok-2019?tl=comments&autologin=1"

Další registrace se blíží. Směrnice aktualizuje termíny a částky členských příspěvků na rok 2019

Další registrace se blíží. Směrnice aktualizuje termíny a částky členských příspěvků na rok 2019

Vyšla aktualizovaná Směrnice k registraci pro rok 2019, která přináší několik důležitých informací v oblastech, které se týkají všech jednotek a jejich členů. Dozvíte se přesné termíny odevzdání nadcházející registrace 2019, výši členských příspěvků na daný rok i termíny pro řádné zaplacení, stejně tak informace k odevzdávání účetních závěrek.

Termíny odevzdání registrace

Termíny pro zpracování a odevzdání dat registrace 2019 zůstávají obdobné jako v minulosti:

 • střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2019,
 • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději 31. 1. 2019,
 • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2019 a
 • kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28. 2. 2019.

Tedy všechny jednotky, ve kterých se přímo sdružují členky a členové, musí odevzdat registraci do konce ledna (střediska, přístavy i ZvOJ).

Výše členských příspěvků pro rok 2019

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2019 v této výši:

 • 275,- Kč na člena (235,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
 • dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
 • dále 24,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Rozhodnutím Náčelnictva byl tedy základní členský příspěvek navýšen o 15,-Kč oproti předchozímu roku. V případě, že jste uživateli STS, tak součástí členského příspěvku je i částka 200,-Kč za každé vaše telefonní číslo (tedy stejně jako v loňském roce), a tato část členského příspěvku slouží na zajištění STS a IT řešení (typicky skautIS apod., bez kterého by nebylo možné tuto členskou službu realizovat). Stejně tak osoby, které si v rámci registrace objednávají novou členskou kartu (s platností až na další 3 roky), platí v členském poplatku 24,-Kč navíc za svou kartu.

Připomínáme: Rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise; člen pak organizační jednotce platí jeden celkový členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a odpovídajícího členského příspěvku Junáka – českého skauta se všemi odpovídajícími částmi (viz čl. (13) směrnice).

Termíny zaplacení členských příspěvků

Pro zaplacení členských příspěvků za členy jsou stanoveny obdobné termíny jako v minulosti (odlišné od termínů odevzdání dat registrace):

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28.2.2019,
 • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2019,
 • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2019 a
 • kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2019.

Další důležité informace

Pamatujte, že registraci netvoří pouze přehled registrovaných členů, ale také další součásti jako hospodářský výkaz za rok 2018 a účetní závěrka nebo její část za rok 2018, které ale všechny organizační vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1.1. a 15.4.2019 (pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2019, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15.4.2019). Vkládání účetních závěrek za rok 2018 je povinností, která vzniká všem organizačním jednotkám Junáka - českého skauta ze zákona. Více informací získáte v návodu pro vložení účetních závérek do skautISu.

Nové termíny pro ZvOJ: Zvláštní organizační jednotky, v souladu s Řádem pro ZvOJ a směrnicí k registraci, navíc předávají e-mailem do KÚJ
a) rozpočet a plán činnosti na rok 2019 nejpozději do 15. 4. 2019 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31. 1. 2019),
b) výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2018 nejpozději do 30. 6. 2018 (je-li to možné, je vhodné odevzdat už dřívě, např. stejně jako hospodářský výkaz).

Pamatujte, že registrace je jen jednoročním zaznamenáním stavu organizace a její členské základny. Ale údaje o členech i jednotkách je potřeba aktualizovat průběžně. Nenechávejte tedy aktualizace a doplňování údajů až na poslední chvíli před odevzdáním registrace. Zkontrolovat a aktualizovat údaje členů, jejich kontakty, kvalifikace apod. můžete kdykoli během roku, tedy už i nyní. Průběžná aktualizace údajů vám ušetří čas, neboť při odevzdávání registrace pouze provedete závěrečnou kontrolu a odevzdání dat, ale už nebudete muset žádné údaje na poslední chvíli shánět.

Další užitečné informace o tom, jaké údaje a kdy je potřeba evidovat o členech i jednotkách ve skautISu, najdete ve Směrnici k evidenci údajů ve skautISu. Tam také najdete termíny související s nutností zadávat změny ve vedení, revizní komisi a k tomu potřebné dokumenty pro zápis do spolkového rejstříku. V roce 2019 bude probíhat velké množství volebních sněmů, a tak je vhodné na to pamatovat. Drtivá většina změn v údajích osob i jednotek se ve skautISu provádí obratem, nejpozději do 10 dní (typicky údaje zapisované do rejstříku, kontakty apod.); méně podstatné změny pak nejpozději do 30 dní.

Směrnice k registraci a skautISu

Kompletní znění směrnic k registraci 2019 i evidenci údajů ve skautISu si můžete standardně stáhnout ve spisovně

V případě dalších dotazů, nejasností apod. se na nás neváhejte obrátit e-mailem registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2466x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu