....

Chyba na stránce: Náčelnictvo v tajné volbě zvolilo starostou br. Josefa Výprachtického - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4207-nacelnictvo-rozhodlo-starostou-junaka-ceskeho-skauta-i-v-nasledujicich-letech-zustane-bratr-josef-vyprachticky-jose?autologin=1"

Náčelnictvo v tajné volbě zvolilo starostou br. Josefa Výprachtického

Náčelnictvo v tajné volbě zvolilo starostou br. Josefa Výprachtického

Náčelnictvo na jaře letošního roku vypsalo výběrové řízení na starostu naší organizace. Z výběrového řízení dnes na 101. zasedání vzešel vítěz. Starostou byl jmenován současný starosta, bratr Josef Výprachtický – José.

José je členem Junáka - českého skauta od roku 1990, dříve vedl skautský oddíl i roverský kmen Roverská Banánová Republika, stál u zrodu Mikulášského víkendu a roverského lesního kurzu Svatoplukovy pruty. Působil jako místostarosta a zpravodaj pro vnější vztahy. Od roku 2007 je starostou Junáka - českého skauta.

A jaké jsou plány staronového starosty v příštím volebním období (vybráno z Josého přihlášky do výběrového řízení)?

  • pokračovat v práci současné VRJ jako stávajícího týmu, pokračovat v naplňování Strategie 2022.
  • Rozvoj, podpora a aktualizace výchovného programu – pokračovat v aktualizacích a rozvoji výchovných nástrojů a nově se soustředit na zavedení systému trvalé podpory jejich využívání, pokračovat v personálním posílení programové oblasti na ústředí.
  • Růst organizace – nedostatek vedoucích či kapacity kluboven řešit budováním společenství kolem středisek ze stávajících či bývalých dospělých členů, podpora zakládání nových oddílů a motivování jednotek k hledání nových vedoucích a jejich pomocníků i mimo skauting, podpora dospělých nováčků.
  • Posilování role setkávání – využívat příležitostí celostátních akcí, podporovat regionální setkání, pravidelně se potkávat s vybranými cílovými skupinami v hnutí, je zamýšleno pravidelné pořádání Národního jamboree.
  • Dlouhodobé finanční zabezpečení organizace – pokračovat v dosavadní finanční politice, dále cíleně rozvíjet i fundraisingové aktivity a projekty typu Skautské energie a Skautské telefonní sítě.
  • Spolupráce s kraji – dále ji posilovat – jak přímou podporou (rozvoj nabízených kurzů a školení), tak podněcováním ke vzájemné spolupráci a výměně zkušeností.
  • Snížit vysokou náročnost zásadních činovnických pozic – na ústřední úrovni průběžně hlídat míru zatížení činovníků povinnostmi, předpisy a postupy, hledat do budoucna i jiné pojetí organizačního obsahu funkcí a jejich formy (např. snížit náročnost volbou více místopředsedů OJ a VOJ) a dělení funkcí na menší dobrovolnické úvazky.
  • Personálně pokračovat ve stávajícím složení i fungování VRJ, nadále podporovat odborný růst zpravodajů, pokračovat v úzké spolupráci s odbory – dlouhodobým cílem je mít odbor pro každou oblast i jako zdroj pro přípravu a konzultaci strategických témat. Dále chce pokračovat v intenzivnější péči o šéfy odborů a úzké provázanosti zpravodajů a vedení Kanceláře.

Do veřejného výběrového řízení se přihlásili tři kandidáti, z toho dva postoupili, na základě doporučení výběrové komise jmenované Náčelnictvem, do druhého kola. V tom oba kandidáti (Josef Výprachtický a Ondřej Peřina) představili své projekty členům Náčelnictva. Ti potom v tajném hlasování vybrali starostu.

za Náčelnictvo

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2371x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu