....

Chyba na stránce: Jsou holky a kluci ve skautu v bezpečí? aneb Téma ochrany a bezpečí dětí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4266-jsou-holky-a-kluci-ve-skautu-v-bezpeci-aneb-tema-ochrany-a-bezpeci-deti?autologin=1"

Jsou holky a kluci ve skautu v bezpečí? aneb Téma ochrany a bezpečí dětí

Jsou holky a kluci ve skautu v bezpečí? aneb Téma ochrany a bezpečí dětí

“Nebuď srab a skoč!” “Tohle byl exemplární případ. Kdo usne na hlídce, tak taky poletí do vody.” “Ty jsi ale nešika!” “Tady se všichni převlečeme do plavek. Přece se nebudete stydět.” "Kdo jiný jde zase jako poslední?!” .... Poznáváte ty věty? Máte v oddíle toho, kdo je pořád poslední nebo nešika, a kolikrát to od vás slyší? Dbáte na soukromí dětí? Vybere si vedoucí tu pravou mezi skautkami, které jsou do něj zamilované? Jak dáváte přezdívky? Myslíte na programech na to, jak je budou prožívat děti? Jaká je u vás atmosféra? Cítí se u vás všichni dobře a bezpečně?

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat všestranný rozvoj mladých lidí. S tím úzce souvisí i péče o jejich bezpečí, nejen to fyzické, ale i psychické, protože jen v bezpečném prostředí můžeme mladým lidem předávat to, co chceme.

Co znamená ochrana a bezpečí dětí

Jako dospělí bychom měli přemýšlet nad tím, že naše jednání může holkám a klukům, kteří chodí do našich oddílů, ublížit, aniž bychom to chtěli nebo zamýšleli. Můžeme ublížit nevhodným či nevhodně zařazeným programem, tresty, které používáme, tolerancí šikany a dalším. Nejsme příliš zvyklí a naučení uvažovat o dopadu toho, co děláme, na psychiku dětí.

V každé organizaci, kde se setkávají dospělí a děti, je třeba také myslet i na to, že někdo může chtít dětem ubližovat vědomě, týrat je a zneužívat. Takovému jednání je třeba předcházet a také ho umět řešit.

Více o konkrétních situacích a jejich zvládání v článku Moc v mých rukou.

Proč se tím zabývat mezi skauty

Protože přestože drtivá většina vedoucích vychovává holky a kluky jak nejlépe dovede, i v našich oddílech se setkáváme se situacemi, které mohou a někdy skutečně způsobují psychická zranění. Zároveň existuje nemálo vedoucích, kteří o tématu poctivě přemýšlí, chtějí s ním umět naložit, ale nachází více otázek než odpovědí v tom, jak vhodně nastavit hranice chování vůči skautům a skautkám, jak si poradit se šikanou v oddíle apod.

Na téma ochrany a bezpečí dětí nás mimo jiné upozornil v roce 2016 audit GSAT (The Global Support Assessment Tool, česky Nástroj globálního posouzení podpory), který funguje jako standard kvality a hodnotí skautské organizace po celém světě jak v rámci řízení, tak i v aplikaci skautingu. Ač Junák – český skaut dopadl velmi dobře, v závěrech auditu bylo upozornění na nedostatečné řešení etických otázek a na absenci etického kodexu. Více v tomto článku.

Chceme se také přiblížit standardu vyspělých zemí, kde je ochrana a bezpečí dětí v dětských organizacích prioritní téma.

A samozřejmě to nejdůležitější je, že opravdu nechceme dětem ubližovat. Chceme, aby v našich oddílech panovala bezpečná atmosféra, která napomáhá učení a vývoji mladých lidí.

Z těchto důvodů dala Výkonná rada již před několika lety vzniknout naší skupině, která se tématem ochrany a bezpečí dětí začala zabývat. Z práce skupiny vyšlo již několik dílčích kroků - články v časopisech pro děti i dospělé či vzdělávací programy. Programy na klíč, které nabízíme, jsou stále k dispozici kurzům, střediskům i dalším jednotkám, které by o ně měly zájem. 

V minulém roce se ochrana a bezpečí dětí staly jedním ze strategických témat Junáka – českého skauta. Díky tomu se téma může nejen dostat do povědomí skautských vedoucích, ale zejména se ochrana a bezpečí dětí může stát něčím běžným a standardním ve skautské činnosti. Tak jako myslíme na řádné jištění při lanových aktivitách nebo řádné vybavení na zimní akci, myslíme i na to, zda je daný program vhodný v tento čas pro tyto účastníky, zda vztahy vedoucích a dětí jsou adekvátní, zda nepřekračujeme hranice fyzického kontaktu s kluky a holkami atd. a dokážeme situace týkající se psychického bezpečí řešit.

Kodex jednání dospělých

V rámci zpracovávání tématu jsme narazili na to, že nám něco chybí. Psali jsme články, pořádali jsme programy, chtěli jsme připravit kartičky pro vedoucí, které by mapovaly hranice našeho jednání, ale zjistili jsme, že to, o co se opíráme, stojí tak trochu na vodě. V naší organizaci chybí nástroj, který pojmenuje nejobecnější principy, na kterých je třeba stavět bezpečnou atmosféru v oddílech a v celé organizaci. Nástroj, který bude východiskem pro hledání odpovědí na konkrétní situace z oddílového života. Vytvořili jsme proto tzv. Kodex jednání dospělých, který má ambici se takovým nástrojem stát.

Co bude dál

V roce 2019 chceme detailně představit Kodex jednání dospělých a ve společné diskuzi dotáhnout znění jednotlivých bodů tak, aby byly dobře srozumitelné a v celém kodexu nic zásadního nechybělo. Kodex chceme ukotvit do skautského vzdělávání a chceme najít cestu k tomu, aby se dospělí v Junáku - českém skautu ke kodexu vědomě přihlásili. Od ledna vám ho začneme postupně představovat také zde na Křižovatce, kde k ochraně dětí pomalu vzniká samostatná sekce. Dialog o ochraně a bezpečí dětí je pro nás tím nejnosnějším, proto  nás můžete potkat na následujících celostátních i dalších vzdělávacích akcích. Články v rámci našeho tématu se i nadále budou objevovat ve skautských časopisech a na Křižovatce. A pokud snad patříš mezi ty, které téma zajímá a máš k němu třeba i profesně blízko, hledáme spolupracovníky, kteří nám pomohou s pokrytím diskusí a programů v organizaci. Ozvi se nám popř. na bezpeci@skaut.cz.

Skupina pro ochranu a bezpečí dětí ve složení Rozárka – Barbora Tichavová, Janča – Jana Hrnčířová, Petra Vacková, Tynus – Kristýna Menclová, Rejže – Marie Rejžková, Vilík – Kristýna Koutenská, Týnka – Kristýna Baumová, Tom – Tomáš Kozel

za pracovní skupinu
Kristýna Koutenská - Vilík
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2448x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu