Logo

Výsledky sond v jedné z největších výzev - kapacit oddílů a zakládání nových

Díky tomu, že mnoho z vás před nějakou dobou věnovalo svůj čas vyplnění Sond do skautského světa, jsme získali mnoho důležitých informací, které nám pomohou hned v několika projektech. Tématem sond byla jedna z největších výzev, před kterou nyní skauting v Česku stojí, tedy zvládnutí nárůstu členské základny, kapacity oddílů a zakládání oddílů nových. Děkujeme za čas, zkušenosti a názory všem zapojeným.

V tomto článku bychom vám rádi shrnuli několik důležitých výsledků, které nám sondy odhalily. A také připomněli, že téma zakládání nových oddílů není něco, co se běžné činnosti netýká, ale naopak je to věc, o které je důležité se ve střediscích i na různých akcích bavit, zvažovat ji a na mnoha místech má význam se do založení nových oddílů opravdu pustit. Zakládání nových oddílů by prostě měla být běžná součást naší činnosti - není to vždy snadné, ale přínosy pro skauting v daném místě jsou pak velmi významné. A také díky postupně přibývající podpoře už na to nemusíte být sami.

Významné poznatky z výsledků sond

  1. Klíčovým problémem napříč mnoha oddíly je nedostatek vedoucích a rádců. Kromě toho, že rádci a vedoucí chybí, je dalším problémem i jejich malá zkušenost. Necelých 40% si myslí, že jich je ve vedení oddílu tak akorát, což ve většině odpovídali nejmladší respondenti (do 20 let). Dostatek až přeplněné vedení mají spíše dívčí oddíly. Volná místa zmiňovali hlavně skauti nad 30 let.
  2. Kapacita oddílů je velké téma. Z dotazovaných vedoucích odpovědělo 28%, že nemají v oddíle místo a jsou přeplněné. Když to spojíme s oddíly, které mají členů akorát, jsme přes polovinu dotazovaných. Ve většině případů se jedná o oddíly z velkých měst nad 50 tisíc obyvatel, ale nejsou ani výjimkou oddíly z obcích menších.
  3. K podpoře zakládání nových oddílů se nejvíce líbil nápad vytvoření metodiky. V ní byste se rádi dočetli o zkušenostech ostatních a rádi se nechali inspirovat. V rámci metodiky, by bylo oceňováno i využití videa nebo přímo možnost kontaktu s ostatními vedoucími, kteří mají zkušenosti. Napříč odpověďmi se nejčastěji objevuje požadavek na pomoc v jakékoliv formě. Skauti ve středisku více preferují delší čas na vzdělání. Skauti ze středisek, kde vznikl nový oddíl, by více chtěli finanční podporu.
  4. Finanční podpora v prvních letech cca 20 tisíc Kč pro nové oddíly. Nápad se více líbí oddílovým vedoucím, kladně ho přijímá většina dotázaných. Většina vidí potřebu zajištění zázemí a pořízení základního vybavení pro činnost. Na opačné straně se u některých respondentů objevují otázky o výhodnosti finanční podpory ve vtahu k "záruce" budoucí činnosti oddílu, či zda by se o kompletní finanční podporu nemělo postarat samo středisko.
  5. Problémem jsou i chybějící klubovny nebo jejich nevyhovující stav. S tím souvisí i nepravidelné schůzky a pasivita některých členů.

Tyto hlavní zprávy ale ani zdaleka nejsou vším, co jsme se ze sond dozvěděli. Zajímá vás více? Podívejte se na kompletní prezentaci výsledků sond o kapacitách oddílů a podpoře zakládání oddílů nových.

Děkujeme!

Ještě jednou velice děkujeme všem vedoucím a dalším činovníkům i dobrovolníkům, kteří se do průzkumu zapojili a pomohli nám získat sadu užitečných podkladů pro další realizaci projektů nejen k tématu zakládání nových oddílů.

Neváhejte se ozvat

Zakládání nových oddílů je jedno z témat strategie Junáka – českého skauta do roku 2022. Jak se poslední dobou ukazuje díky velkému zájmu o skauting a růstu organizace se jedná o jedno z důležitých témat, kterému se aktivně snažíme věnovat a podporovat zájemce, kteří se nový oddíl rozhodnou založit. Zajímá vás téma a chtěli byste se jakkoliv zapojit, nebo hledáte pomoc při zakládání oddílu? Neváhejte se obrátit na adresu sarka.pavlaskova@skaut.cz nebo zanechat komentář třeba i pod tímto článkem.

Šárka Pavlásková
koordinátorka projektu Zakládání nových oddílů

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1052x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura