....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 4/2018 (za říjen až prosinec 2018) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4318-zpravy-vykonne-rady-6-2018-za-rijen-az-prosinec-2018?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 4/2018 (za říjen až prosinec 2018)

Zprávy Výkonné rady – 4/2018 (za říjen až prosinec 2018)

Toto vydání pokrývá období říjen až prosinec 2018.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory šesté číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José2


Výkonná rada po výběrovém řízení pokračuje ve své práci v původní sestavě, avizované ve vítězném projektu. Starosta a bratr Peřina – Jerry si potvrdili zájem o další vzájemnou spolupráci. Br. Jerry nadále zůstává členem Výkonné rady. VRJ dále předložila Náčelnictvu svůj roční plán práce na rok 2019, který Náčelnictvo na svém prosincovém jednání schválilo.

V říjnu proběhlo předání agendy dospělých a personalistiky, zpravodajkou a novou členkou Výkonné rady se stala ses. Jana Jirasová - Prcek. Dosavadní zpravodajka, ses. Barbora Tichavová - Rozárka, se stala zpravodajkou pro program.

Spolu s ČRDM jsme během uplynulých dvou měsíců velmi intenzivně usilovali o zachování přislíbené výše dotací ze státního rozpočtu, kdy vláda neakceptovala návrh MŠMT na posílení kapitoly "mládež" a mj. i na její úkor podpořila navýšení kapitoly "sport". Návrh rozpočtu nyní prochází legislativním procesem.

Věc jsme zároveň medializovali např. v Událostech ČT (začátek v čase 40:45) nebo ve vysílání Studia ČT 24 (komentář Aleše Sedláčka, předsedy ČRDM, k jednání Školského výboru PS PČR o  rozpočtu na rok 2019 - začátek v čase 8:34).

Spolu se zástupci přípravného týmu WSJ 2019 a Skautského institutu se starosta Josef Výprachtický – José začátkem listopadu zúčastnil setkání s velvyslancem USA S. B. Kingem a Alanem Lambertem (Assistant Chief Scout Executive at Boy Scouts of America).

V polovině října proběhlo zasedání Divácké rady ČT, kde se starosta spolu s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem mj. zastali pořadu Zprávičky, na základě kterého byla zpochybňována objektivita veřejnoprávní televize. Pořad se snaží informovat děti přijatelnou formou o dění doma i ve světě včetně reportáží, které podněcují děti k dobrovolnictví, k aktivnímu trávení volného času a zájmu o to, co se kolem nich děje.

Řeší se využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Jednou z variant, s níž přišel poslanec a skautský vedoucí Jan Farský – Bagy, je vznik prostoru, který by poskytl zázemí pro konání táborů, víkendové pobyty i velké akce Junáka – českého skauta i dalších spolků dětí a  mládeže.

28. října jsme představili národní skautský šátek, první hmatatelný výsledek změny krojových šátků, na které Náčelnictvo a Výkonná rada pracují. Šátek se setkal s mimořádně pozitivní reakcí a je neustále vyprodán, produkční kapacity JUNu v této úvodní fázi nemohou stačit zájmu nakupujících.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj / Bořek Slunéčko


Na odborném webu tzb-info.cz vyšel článek o projektu Skautské energie, který vyznívá velmi pozitivně a bereme ho jako externí pochvalu a samozřejmě i dobrou propagaci. Autor textu potvrzuje nejen výhodné ceny plynu a elektřiny, ale i šikovné nastavení podmínek.

V říjnu proběhlo setkání zájemců o fundraising, v listopadu proběhlo setkání hospodářů. Intenzivně probíhají jednání ohledně budoucnosti STS, zabýváme se různými možnostmi na trhu. Jasno o podmínkách nastavení projektu do dalších let by mělo být v lednu 2019.

Na základě schválených parametrů hledáme pořadatele Valného sněmu. Ucházejí se o něj tři pořadatelé: středisko Štika Turnov, středisko Radost a Naděje Beroun - a středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec. V následujících týdnech proběhnou návštěvy všech tří lokalit a pořadatele vybere Výkonná rada do poloviny února 2019.

K dispozici je nová metodika k získávání finančních prostředků pro střediska. Je zaměřena na úplné začátečníky, kteří o fundraisingu a soběstačnosti střediska přemýšlí a zvažují, jak začít.


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki


Úspěšně proběhla Ústřední lesní škola. Na Kaprálově mlýně se sešlo 108 účastníků. Řešila se revize vůdcovské zkoušky nebo instruktorský profil, zážitková pedagogika a dalším témata.

Uskutečnil se první ročník kurzu lektorských dovedností. Další ročník kurzu pravděpodobně proběhne v prvním pololetí 2019.

Byl nastaven (formou Pracovního postupu) dlouhodobý systém revizí Skautského kompetenčního modelu, jedná se o jeden z projektů v rámci strategického tématu Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání. Kromě VRJ byla informována i pracovní skupina Náčelnictva pro vzdělávání.

Pro vzdělavatele je významné, že jsme zveřejnili nové osnovy pro psaní projektů vzdělávacích akcí.

Jde o významnou součást projektu v rámci Strategického tématu Řízení kvality vzdělávacích akcí.

Je schválena směrnice ke vzdělávacím akcím na rok 2019. Pro vzdělavatele je důležitá mj. proto, že stanovuje dotace se kterými mohou počítat.

Vyšel Přehled vzdělávacích akcí jako příloha časopisu Skauting. Dokument si klade za cíl umožnit lepší orientaci ve skautském vzdělávání a ve výběru kurzu, který bude odpovídat konkrétním potřebám a zájmům uchazeče.

Připravujeme koncept pro pilotáž nového formátu vzdělávací akce. Formát je inspirován akcí VOR - víkend pro oddílové rady, kterou opakovaně pořádal vůdcovský lesní kurz Oikos. Potenciál akce spočívá v tom, že tým vzdělavatelů může přímo působit na realitu ve skautských oddílech, protože se akce účastní celé oddílové rady. Záměr budeme dále rozpracovávat. Už teď je zřejmé, že se nemá jednat jen o teambuilding pro oddílové rady, ale také  o podporu fungujícího družinového systému.


Zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka


K 1. říjnu převzala pozici zpravodajky pro program ses. Barbora Tichavová, Rozárka. Už v průběhu září spolupracovala na nastavení programového týmu, který se v dané době také významně změnil a rozrostl, programová agenda je nyní rozdělena mezi jednotlivé členy.

Uzavřeli jsme testování stezky. Podoba nové stezky byla projednána na Výkonné radě a v Náčelnictu, dále byly stezky představeny vzdělavatelům na Ústřední lesní škole. Je připraven návrh podpůrných nástrojů k zavedení revidované stezky. Dále pokračují přípravy stezky tak, aby na jaře 2019 mohla být vydána.

V září úspěšně proběhlo celostátní kolo ZVaS. V současné době ses. Denisa Sochorcová spolu s vedoucí štábu připravuje revizi pravidel ZVaS na základě vyhodnocení proběhlého ročníku a veřejné diskuse nad dalším směřováním závodu, která proběhla 9. prosince.

Pokračují přípravy Elixíru, který proběhne v březnu v Kolíně. Na tvorbě programu se podílely všechny odbory. Byl nalezen pořadatel Poradní skály pro vedoucí vlčat a světlušek, je jím středisko Nové Město nad Metují. Z dalších celostátních akcí proběhly Sportovní hry vlčat a světlušek v PardubicíchVálka o CintruTři jezy a Korbo.

Ekologický odbor připravil návrh realizace  strategického tématu “Příroda a pobyt v ní”, který byl schválen Výkonnou radou. Aktuálně se připravují Sondy k tématu.

VRJ projednala plán komunikační kampaně ke Kodexu jednání dospělých. Podklady ke kampani nyní pracovní skupina zpracovává tak, aby se od ledna mohla spustit. Vyšel první článek, zpracováváme komentovaný kodex, připravuje se nová sekce na Křižovatce a další články věnované tématu.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry


Problematika rejstříku skutečných vlastníků – tématem se už dlouhou dobu zabýváme ve spolupráci s ČRDM, téma bylo opakovaně řešeno s Ministerstvem spravedlnosti. Za ústředí v této chvíli platí, že do rejstříku skutečných vlastníků zatím nic zapisovat nebudeme. Doufáme, že tento stav nebude trvat dlouho a podaří se najít řešení, které bude v souladu s předpisy a zároveň smysluplné.

Vydali jsme dílčí aktualizaci směrnice k nadcházející registraci 2019 (termíny povinností pro jednotky jsou stejné jako v minulých letech).

Chystáme se na zahájení nové registrace počátkem prosince – poslední kontroly skautISu, dílčí úpravy, dojde k založení registračních kategorií apod. Registraci 2019 půjde v oddílech a střediscích finálně zkontrolovat a odevzdat, stejně jako v minulosti, během ledna.

Proběhly Sondy zaměřené na kapacitu oddílů a zakládání nových oddílů. Nyní pracujeme s výsledky průzkumu a projednáme podněty ve VRJ. Výsledky nám pomohou vhodně rozvíjet projekty Strategického tématu Zakládání nových oddílů.

Vznikla nová brožura "Benefity, nástroje, podpora", která byla rozeslána s prosincovým časopisem Skauting a je využívána na seminářích a různých akcích. Je dostupná v PDF na Křižovatce.

Proběhlo veřejné setkání Infoodboru (streamováno on-line na YouTube, záznam zde), kde jsme představovali realizované projekty a diskutovali o dalších tématech.

Proběhne velký update serveru, na kterém běží skautIS, ve dnech 19. - 20. 12. 2018. V rámci odstávky dojde ke kompletní změně serveru, aktualizaci technologií, přibudou i nějaké novinky skautISu a do budoucna budeme mít možnost přinášet ve skautISu některá další vylepšení, která nám už současný server neumožňoval.Velkou novinkou je rozšířené elektronické přihlašování na vzdělávací akce, které kompletně nahrazuje papírové přihlášky na kvalifikační akce i možnost vytvářet si akcím vlastní dotazníky pro účastníky VzA.


Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová - Prcek


V říjnu proběhlo předání agendy dospělých a personalistiky, zpravodajkou se stala ses. Jana Jirasová, Prcek.

V Praze se uskutečnilo setkání ústředních dobrovolníků a VRJ "Ústřice”. Dobrovolníkům pracujícím v jednotlivých odborech, v TDC a ve Skautské nadaci JF poděkoval i jménem celé VRJ br. starosta. Setkání podpořilo vzájemné kontakty mezi týmy a spolupráci na tématech se vzájemnými přesahy. Shrnutí a fotografie jsou na Křižovatce, včetně historie předchozích ročníků.

V plném proudu je příprava celostátní akce pro vedoucí a týmy středisek, okresů a krajů “HelpDesk 2019”. Zbývá ještě několik míst pro přihlášení, hlásit se můžete do 31. 12. 2018 nebo do naplnění kapacity na webu akce, kde se zároveň již můžete hlásit na  jednotlivé programy.

Odbor pro personalistiku připravil na základě úspěšných seminářů metodické listy ke skautské personalistice a vedení týmů. Bude je využívat jak při celostátních akcích, tak i při oblíbených seminářích na klíč organizovaných pro zájemce z řad okresů či krajů. V případě zájmu o tento seminář více informací zde.

VRJ projednala a schválila další postup v podpoře Hodnocení kvality. Zohledněna byla zpětná vazba získaná prostřednictvím Sond, prostřednictvím zástupců krajů, skautských vzdělavatelů aj. VRJ vnímá systematickou a pravidelnou zpětnou vazbu jako důležitou pro dobrou činnost jednotek, zaměřuje se především na podporu oddílových a střediskových rad v této oblasti a klade důraz na dobrovolnost a důvěrnost při využití nástroje Hodnocení kvality.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi


Česká televize mění systém vysílání dobročinných spotů. Již několik let se nám daří dosahovat odvysílání našeho propagačního spotu „Velké výzvy, nekonečná dobrodružství“ na kanálech České televize. ČT každoročně žádáme a byli jsme opakovaně úspěšní (žádná jiná organizace v našem „oboru“ to štěstí nemá). Nyní se ČT rozhodla, že zavede dvouletý cyklus, a do něj vybere 6 organizací, které takto podpoří. Vedle Charity, Člověka v tísni, Konta Bariéry, Ligy proti rakovině a Nadace pro rozvoj občanské společnosti jsme se mezi šestici dostali i my. Vzhledem k dvojnásobné perspektivě nyní v reakci na toto rozhodnutí zvažujeme tvorbu nového propagačního videa.

Po naší několikaměsíční snaze rozhodlo vedení Českého rozhlasu vyslat reportéra spolu s naším kontingentem na Světové skautské jamboree 2019. Nevzniknou nám v souvislosti s tím žádné náklady, vše platí Český rozhlas. Podnikáme kroky i dalšími směry, stojíme ještě o další posílení naší schopnosti citelně zasáhnout českou populaci informacemi z Jamboree, nad rámec toho, co budeme schopni zařídit s komunikačním týmem samotného kontingentu.

Důstojně jsme oslavili 100 let republiky. Bylo zřejmé, že se oddíly tématu věnují ve svém programu, aktivně se účastnily akcí ve svých obcích (nebo je sami pořádal), skauti byli nejpočetněji zastoupeni do kampaně Stromy svobody, jejímž jsme byli partnery. Mimořádně úspěšná byla výstava (z rukou Skautského institutu) Pošli to dál! v Poštovním muzeu, seriál Skautská pošta, speciální tematická prodejní série JUNu, tématu se velmi intenzivně věnovala i média. Připravili jsme na sociálních sítích tematický seriál, který jsme zveřejňovali společně se Slovenským skautingem. Do rozdávání trikolóry se 28. října zapojilo nejméně 100 oddílů (a pravděpodobně mnoho dalších, o nichž jsme se nedozvěděli). Shrnutí některých aktivit přináší článek s poděkováním sestry náčelní.

17. listopadu se desítky skautských dobrovolníků zapojily do skautské přítomnosti na akci Korzo Národní v Praze, pod koordinací ses. Anety Adámkové (Skautský institut) a br. Stanislava Míky (145. oddíl Praha). Mj. na Národní třídě postavili 10 podsadových stanů, naplněných programem pro děti i dospělé. Na zpěv skautské hymny se sešlo odhadem kolem 200 skautek a skautů. Skautská přítomnost byla největší za dobu existence akce a je dobrou přípravou na kulaté oslavy za rok.

Věnovali jsme se tématu nedostatku financí pro stavby a rekonstrukce skautských kluboven a tedy nedostatku prostor pro další nárůst skautské členské základny. S tématem opakovaně pracovala různá média, mj. Aktuálně.cz nebo Česká televize.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer


Výkonná rada zvažuje pořádání Národního skautského jamboree v roce 2020. Začátkem listopadu proběhlo otevřené setkání zájemců o téma, kterého se zúčastnilo cca 30 lidí. Na základě výstupů setkání VRJ schválila záměr akce a vypsala výběrové řízení na vedoucí/ho přípravného týmu s uzávěrkou 31. ledna 2019.

Proběhlo přihlašování na Intercamp 2019, na který se nám podařilo získat rekordních850 míst. I tato kapacita byla díky vysokému zájmu naplněna během několika minut. Intercamp 2019 se uskuteční v Nizozemsku.

Rozjíždí se práce týmuEvropského skautského jamboree 2020. Výkonná rada v prosinci schválila projekt akce s předpokládanou účastí 300 lidí. V současné době probíhá přihlašování vedoucích oddílů.  


Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1250x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu