....

Chyba na stránce: Práce na nové podobě Závodu vlčat a světlušek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4331-prace-na-nove-podobe-zavodu-vlcat-a-svetlusek?autologin=1"

Práce na nové podobě Závodu vlčat a světlušek

Práce na nové podobě Závodu vlčat a světlušek

V prosinci se konala otevřená schůzka k budoucí podobě Závodu vlčat a světlušek. Jaké jsou její závěry a jaký je další plán? Pokud chceš držet krok nebo přidat ruku k dílu, čti dál.

V první polovině prosince 2018 se konala otevřená schůzka, jejímž smyslem bylo zodpovědět dotazy Kam směřovat ZVaS do budoucna? a Jaké výchovné cíle má plnit? Podívejte se na článek s pozvánkou. Zestručněné závěry setkání jsou následující:

Je třeba/chceme

 • chceme, aby soutěž reálně nebyla jediným a hlavním cílem akce  

rádi bychom eliminovali nezdravou soutěživost vedoucích - mají zásadní vliv na vyznění akce u svých světlušek a vlčat

 • chceme výrazněji posílit složku setkávání účastníků i vedoucích tak, aby to bylo přínosem pro region - poznat se, ne pouze být po dobu akce vedle sebe, ale něco spolu zažít
 • chceme podpořit týmovou spolupráci šestek a zážitek šestky jako samostatné jednotky bez vedoucího
 • chceme v závodu cílit na rozvoj i jiných kompetencí než jen z Co umím a znám, tj. jen jedné z oblastí výchovného programu (Fyzická zdatnost, Buď připraven, Hledání řešení, Tábornická praxe, Tvořivost a zručnost)  
 • chceme, aby úkoly byly přiměřené kompetencím pro věk vlčat a světlušek a nedocházelo k vykrádání pro starší výchovné kategorie, atraktivita akce má být dosažena jinými prostředky
 • chceme posílit prvek zpětné vazby na to, co se soutěžícím povedlo a nepovedlo a umenšit prvek porovnávání se s ostatními (pouze na základě bodového hodnocení)
 • chceme posílit využití symbolického rámec akce
 • chceme, aby byla akce pro holky a kluky atraktivní a aby byla přidanou hodnotou nad rámec oddílového života
 • chceme, aby akce i nadále sloužila jako nástroj podpory sounáležitosti s hnutím
 • chceme akci vhodně propojit s dalšími nástroji z ústřední nabídky
 • chceme metodicky podporovat pořadatele akce

V únoru (nejdřívě na konci ledna) proběhne setkání pracovní skupiny, k přesné formulaci cílů závodu, k vymyšlení prostředků k jejich naplnění (k vymyšlení nové podoby závodu), k tvorbě plánu práce a k tvorbě návrhu podpory pro vedoucí.

Práce budou probíhat od tohoto sekání intenzivně do konce příštího roku. Pokud chcete být u toho a zapojit se jako aktivní tvůrci nebo jako ti, kteří nová pravidla interně opřipomínkují, prosím, pište na zvas@skaut.cz, abychom termín setkání mohli hledat společně. Na této adrese je také možné požádat o podrobnější zápis ze setkání.

Dana Tarantová - Komtesa, velitelka štábu ZVaS, členka OVaS (Odbor vlčat a světlušek)
Denisa Sochorcová - koordinátorka programových projektů

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1109x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu