....

Chyba na stránce: Fond nemovitostí přijímá nové žádosti o půjčku nebo dar do 29. 1. 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4334-fond-nemovitosti-prijima-nove-zadosti-o-pujcku-nebo-dar-do-29-1-2019?autologin=1"

Fond nemovitostí přijímá nové žádosti o půjčku nebo dar do 29. 1. 2019

Fond nemovitostí přijímá nové žádosti o půjčku nebo dar do 29. 1. 2019

Připravujete nákup louky, máte možnost odkoupit pozemky u klubovny nebo potřebujete dofinancovat rekonstrukci? Fond nemovitostí Junáka Vám může s financemi pomoci.

Lze žádat i o půjčku a dar zároveň. Pokud o odkupu nebo možnosteech dofinancování teprve jednáte, je možné zažádat o příslib prostředků. Rostoucí zájem o fond a jeho možnosti nás velice těší. Jen za rok 2018 přesáhly poskytnuté prostředky celkovou částku 4,5 mil. Kč, dary a půjčky tak napomohly mnoha střediskům k získání nových tábořišť i ke klubovnám nebo základnám. Násobí se nejen počet zaslaných žádostí, ale také částky, které jednotky do nemovitostí investují. Z nutnosti vyšších nákladů i díky rozšířeným možnostem zdrojů financování.
Podpora má svá omezení, komise FNJ proto velmi pečlivě prochází a indiduálně posuzuje každou příchozí žádost a hledá další cesty, jak jednotkám v jejich snaze pomoci. S ohledem na stav volných prostředků se také shodla na snížení výše poskytovaných darů na nákup pozemků o 5 - 10 %.

 

Podpora formou daru je určena pro:

  • pořízení pozemků - komise nově poskytuje 25 % podporu pro parcely pod klubovnami nebo 20% na louky a tábořiště,
  • pořízení stavby pro pravidelnou oddílovou činnost (pouze klubovny) - výše může činit 5 - 15 % z vynaložených nákladů.

Bezúročnou půjčku lze využít na:

  • pořízení nemovitostí (pozemků i staveb),
  • financování oprav (např. nutné vlastní prostředky k získané dotaci či grantu).

Před podáním žádosti dobře zvažte finanční situaci a možnosti jednotky, zapojení dalších zdrojů na financování projektu a výši splátek. Půjčka by měla být  splacena do šesti let od poskytnutí. Další informace najdete v sekci Fondu nemovitostí Junáka.

Žádosti včetně příloh (výpis z KN, fotky, zdůvodnění apod.) posílejte elektronicky na kancelar@skaut.cz.

 Termín pro zaslání je 29. ledna 2019.

Ohledně dalších otázek a možnosti podpory nás neváhejte kontaktovat emailem či na telefonu 234 621 240.

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1119x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu