....

Chyba na stránce: Vzkaz náčelníků: Koho vyzve nový rok a kdo budou noví náčelníci? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4336-koho-vyzve-novy-rok-a-kdo-budou-novi-nacelnici?autologin=1"

Vzkaz náčelníků: Koho vyzve nový rok a kdo budou noví náčelníci?

Vzkaz náčelníků: Koho vyzve nový rok a kdo budou noví náčelníci?

Milé sestry, milí bratři,

rok 2019 může být pro každého z nás obyčejný nebo neobyčejný stejně jako byl rok 2018 nebo jakýkoliv jiný rok. Připojujeme se k novoročním přáním s několika výzvami pro nás skautky a skauty.

Rok 2019 znamená třicet let svobodného skautování, třicet let svobody. Známe ještě ty, kteří se v prosinci 1989 sešli v Městské knihovně v Praze, v ostatních městech? Víme, komu vděčíme za obnovení a založení dnešních oddílů? Uvědomujeme si skutečnost, že zažíváme nejdelší období svobodného skautingu vůbec? Dokažme si, že nám není tahle skutečnost lhostejná. Připomeňme si, že skautovat nemusí být samozřejmé.

V roce 2019 se uskuteční celosvětové jamboree v USA. Junák - český skaut vysílá nejpočetnější skupinu skautek a skautů ve své historii. Máme radost, že skautskou vzájemnost, mezinárodní přátelství a zkušenost s různými kulturami a zvyklostmi zažije tolik skautek a skautů z celé republiky. Využijme tuto příležitost a žijme myšlenkou mezinárodního skautingu i my ostatní, v roce 2019 obzvlášť. Podpořme kluky a holky z našich oddílů, kteří se za velkou louži vydávají, třeba naším zájmem o přípravy akce, společným zjišťováním informací o historii takových setkání na družinových schůzkách, přípravou prezentace o svém oddílu apod. Mezinárodní rozměr skautingu je jednou z velkých skautských hodnot. Přijměme tuto výzvu.

V roce 2019 začnou probíhat střediskové sněmy a sněmy vyšších organizačních jednotek, ty na jaře 2020 vyvrcholí Valným sněmem. Na každém sněmu volíme několik zodpovědných žen a mužů, sester a bratří, ze kterých je sestavena rada dané organizační jednotky. Velmi bychom si přáli, aby všechny tyto volby měly dobré a radostné řešení. Abychom měli dostatek těch, kteří se postaví této výzvě.

A naše přání a soubor výzev pokračuje právě v tomto směru dál: Volební je samozřejmě i Valný sněm, který se uskuteční v roce 2020. Na něm má vzniknout Náčelnictvo v čele s náčelníkem a náčelní, místonáčelníkem a místonáčelní. Protože se jedná o strategický orgán organizace, který mimo jiné jmenuje starostu, záleží každému z nás na tom, kdo v Náčelnictvu usedne. Proto si přejeme, aby Náčelnictvo bylo sborem jak sebevědomých, tak pokorných lidí se zaujetím pro skauting.
 
Prosíme, nenechávejte svá rozhodnutí, ať už kandidovat nebo podpořit v tomto někoho ve svém okolí, na poslední chvíli. Právě sněmy organizačních jednotek mohou být dobrou příležitostí svou kandidaturu pro Náčelnictvo zvednout. Rádi poskytneme odpovědi na případné otázky, nasdílíme zkušenosti.
 
O takový dialog stojíme i proto, že nebudeme znovu kandidovat, tzn., že Evička, Véňa, Čiča a Majkl nebudou již usilovat o hlasy pro funkce náčelní a místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka. Věříme, že otevíráme příležitost pro další, kterým s úctou a nadějí předáme naše místa pro službu naší organizaci.

Přejeme šťastný nový rok, dobrá rozhodnutí a ať se daří skautingu.

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník
Vendula Bušková - Véňa, místonáčelní
Michal Tarant - Majkl, místonáčelník
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2193x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu