Logo

Rok 2019 bude pro Svojsíkův sen rokem studie o světovém jamboree v Česku. Hledá se tábořiště, ale plánují se semináře i konference

Světové skautské jamboree není jen o skautingu, ale o prezentaci a reklamě hostitelské země. Pojďme celému světu ukázat zemi uprostřed Evropy, naší spletitou historii, kulturu, nádhernou přírodu, města, šikovné lidi i náš unikátní skauting. Můžeme společnými silami ukázat, že nejsme strašpytlové, kteří se bojí a kteří poslouchají své velké bratry a sestry. Pojďme ukázat, že jsme hrdými následovníky Karla IV., T. G. Masaryka a Václava Havla. Tedy státníků, kteří jsou známí po celém světě. Neptejme se, co může udělat Česko a Junák - český skaut pro nás, ale co my všichni můžeme udělat pro Česko a Junáka - českého skauta.

Platforma Svojsíkův sen vznikla před dvěma lety sestavením příběhu o neuskutečněném snu A. B. Svojsíka.  V roce 2018 jsme objeli Česko s diskuzemi o budoucnosti skautingu a světa, uspořádali konferenci Budoucnost začíná nyní a vyzkoušeli nový koncept vzdělávání v projektovém managementu. Máme radost, že právě z něj vzešel tým Obroku 2019 a velmi pravděpodobně i toho následujícího v roce 2021.

Podzim 2018 byl ve znamení týmových diskuzí. O naší vizi jsme také mluvili a stále mluvíme se skauty, s neskauty, ale i s těmi, kteří mají bohaté zkušenosti s velkými akcemi v Česku i v zahraničí. Nebyli jsme tolik vidět na sociálních sítích, ale našli se i výjimky. Zúčastnili jsme se akce Korzo Národní a připomněli jsme si 29 let od brutálního zákroku komunistického režimu proti studentům na Národní třídě ze 17. listopadu 1989. Byli jsme i na tradičním Mikulášském semináři, kde jsme si s celou řadou z vás povídali o světovém jamboree i o tom, jak bude vypadat svět v příštích letech.

SS_IG.jpg

Chystáme obsáhlou studii proveditelnosti, která nám odpoví na všechny otázky, které budeme muset řešit v příštích letech. Co nám organizování jamboree může přinést? Kde se Česku může uskutečnit světové skautské jamboree a máme vůbec prostor, kde můžeme ubytovat až padesát tisíc lidí? Kdo tu akci zabezpečení personálně a kolik lidí k tomu bude potřeba? Dokážeme to celé zaplatit? Jakou roli v přípravách toho všeho hraje stát? Jaká jsou bezpečnostní rizika? Zvládneme to logisticky zabezpečit? Jak velkou reklamu udělá jamboree pro Českou republiku? Otázek může být mnoho. A my se budeme snažit odpovědět na všechny. Příkladem nám je například skvěle vypracovaná studie proveditelnosti olympijských her v Praze i rady od lidí, kteří pražskou kandidaturu připravovali.

Vznik studie proveditelnosti světového skautského jamboree v České republice koordinuje v našem týmu Zbyněk Prokop (Sekáč), který má bohaté zkušenosti z příprav Obroků a velkých skautských akcí a v civilním životě pracuje jako projektový manažer ve Škoda Auto. A jestli se teď ptáte, kdo tu studii píše - tak odpovídáme - rozhodně ji nepíšeme v týmu sami. Spolupracujeme s odborníky z řad skautů i neskautů z různých názorových proudů.  

Studie proveditelnosti je stěžejním dokumentem, který ukáže další směřování celého projektu a její kvalita může velmi snížit/zvýšit vyjednávací roli Junáka - českého skauta v budoucnu. Studie také jasně ukazuje úkoly pro další směřování projektu pro tým, organizaci, hostitelské město i hostitelský stát. Uděláme vše pro to, aby studie byla co nejlepší.

Druhou velkou oblastí v roce 2019 je vzdělávání. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat v pořádání metodického semináře Splň si svůj sen, který se zabývá projektovým řízením a tím, co je třeba vykonat při přípravách velkých akcí v Junáku. Tým semináře, který vedou Václava Vališíková (Vendy) a Jan Bláha (Bill) momentálně diskutuje o tom, kde se seminář uskuteční a jaká bude jeho programová náplň. Druhý ročník semináře se uskuteční na podzim, přihlašování by mělo začít ještě před prázdninami.

Během podzimu jsme se aktivně začali zajímat o vytvoření národního skautského tábořiště v prostoru bývalého vojenského újezdu Ralsko. Ve spolupráci s poslancem a skautem Janem Farským (Baghírou), starostou Junáka Josefem Výprachtickým (Josém), zástupci Technické univerzity v Liberci jsme se byli na místě podívat. Jsme za  jedno, že by v Ralsku měla vzniknout skautská rezervace, kde by se mohly konat desítky letních táborů, vzdělávací akce, ale i větší akce. Tomáš Macko (Máca) a Míla Vítek z našeho týmu teď analyzují, jestli by se zde mohlo uskutečnit i světové skautské jamboree.

Čtvrtou oblastí je komunikace a marketing. Je skvělé, že se nám do této oblasti podařilo zapojit neskauty a lidi, kteří se s činností Junáka doposud nezapojili. Ukazuje to fakt, že myšlenka světového skautského jamboree a propagace České republiky skautské hnutí přesahuje. Oblast komunikace a PR od podzimu převzal Jonáš Čumrik, který je ve světě internetu znám jako Johny Machette. Jeho znalosti sociálních sítích a zkušenosti z kampaní pro Coca-Colu, O2 a celou řadu velkých firem jsou skvělé. Neméně důležitou osobou v případě oblasti kreativy a kampaní bude i Michael Skřivan, který je věnuje politickému marketingu, ale zároveň stojí například za platformou Stay Zmrd. Čeká nás rok plný zajímavých aktivit na sociálních sítích i mimo ně.

Nezapomínáme ani na akce. Budeme se prezentovat například na Obroku, ve veřejném prostoru, o našem záměru chceme diskutovat s účastníky světového jamboree v USA.  Budeme si ale také povídat o tom, co nám budoucnost vlastně přinese. Těšit se můžete na inspirativní rozhovory se zajímavými lidmi. Chceme také pokračovat ve formátu konference Budoucnost začíná nyní, která by se měla uskutečnit během června v Praze. Momentálně se zamýšlíme nad formátem a nad zajímavými hosty. Chystáme ale i jedno velké překvapení na počátek jara 2020, kterým by měl být mimořádný skautský ples v nádherným prostorách pražského Žofína. Plesový tým vede David Rožek (Doktor).

Rok 2019 bude pro platformu Svojsíkův sen nesmírně nabitý, čeká nás toho opravdu hodně. My věříme, že se nám to všechno povede, a proto nám držte, prosíme, palce. Napište nám, šiřte myšlenku, zkrátka buďte s námi u toho. Jestli na jaře 2020 na Valném sněmu Junáka (v Berouně, Jindřichově Hradci nebo Turnově) společně rozhodneme, že se chceme pustit do kandidatury na světové skautské jamboree bude to úkol pro nás všechny. Společně můžeme ukázat, že Česko může být nejen středem Evropy, ale může být v roce 2031 srdcem celého světa.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi jakkoliv spolupracují a i těm, kteří se s námi o světovém jamboree v Česku baví, a těm kteří nám všem fandí. Díky, díky a ještě jednou díky!

Kdo? Když ne my. A kdy? Když ne teď!

Martin Štěrba
ředitel projektu Svojsíkův sen 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 952x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura