....

Chyba na stránce: O čem bude jednat Náčelnictvo na únorovém zasedání? Přijďte se podívat! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4374-o-cem-bude-jednat-nacelnictvo-na-svem-unorovem-zasedani-pokud-vas-nektery-z-bodu-zaujme-je-mozne-se-prijit-podivat-primo-na-jednani?autologin=1"

O čem bude jednat Náčelnictvo na únorovém zasedání? Přijďte se podívat!

O čem bude jednat Náčelnictvo na únorovém zasedání? Přijďte se podívat!

103. zasedání Náčelnictva proběhne 8. – 10. 2. 2019 v Praze na ústředí ČCE (Jungmannova 22/9, Praha 1), přesný program bude k dispozici týden předem, nicméně už nyní jsou jasná témata, kterými se budou členky a členové Náčelnictva zabývat.

Vyhodnocení ročního plánu Výkonné rady 2018 Výkonná rada předkládá Náčelnictvu vyhodnocení priorit a ročního plánu práce jako celku.
Změna složení Výkonné rady Starosta předkládá Náčelnictvu návrh na změnu obsazení pozice místostarosty.
Témata předsněmovní diskuze XVI. valného sněmu PS NJ pro VSJ předkládá Náčelnictvu materiál s návrhy témat předsněmovní diskuze před XVI. valným sněmem.
Cíle Valného sněmu PS NJ pro VSJ předkládá Náčelnictvu materiál, který se (spíše v obecné rovině) zabývá tím, co od Valného sněmu očekáváme, aby se po té skupina mohla z definice těchto cílů vycházet při přípravě programu Valného sněmu.
Předkládání návrhů usnesení VSJ ze strany skautských krajů Návrh změny Řádu Valného sněmu vycházející ze ZZ Valného sněmu ve Velkém Meziříčí. Cílem navrhované změny je snaha o to, aby návrhy (nikoli jejich finální znění!) na usnesení Valného sněmu podávané kraji nevznikaly až přímo na jednání krajských sněmů.
Zadání ST Aktivní občanství Výkonná rada předkládá Náčelnictvu ke schválení zadání tohoto strategického tématu – garantem jeho naplňování je odbor Skauti na Zemi.
Stanovisko Náčelnictva k záměru WSJ v České republice Materiál předkládaný členy Náčelnictva, kterým se předkladatelé vymezují vůči způsobu komunikace projektu Svojsíkův sen ve věci možného konání WSJ v České republice.
Dopady možné změny idey světlušek a vlčat Materiál pro informaci, v němž Výkonná rada upozorňuje Náčelnictvo na souběh a možné dopady změny idey světlušek a vlčat a procesu vzniku handbooku pro světlušky a vlčata.
Teze změn skautského kroje Materiál (mj. v návaznosti na usnesení Valného sněmu v Kolíně) obsahuje návrhy změn/rozšíření krojových součástí, změn Krojového řádu a reaguje na poptávku po „manuálu“ nošení skautského kroje.
Vyhodnocení VŘ na starostu Náčelnictvo bude, na základně materiálu PS NJ pro starostu, vyhodnocovat VŘ na starostu, které proběhlo v loňském roce.

 

Máte-li zájem dozvědět s o některém z bodů programu více, obraťte se na vašeho krajánka v Náčelnictvu nebo na e-mail nacelnictvo@skaut.cz (na tento mail se je možné obracet i v případě zájmu o návštěvu jednání Náčelnictva).

Lenka Šablová
asistentka Náčelnictva
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 723x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu